Fredrikstad og Moss får millioner til forskning

Denne måneden deles det ut 28,5 millioner kroner i forskningsmidler i Oslofjordregionen. Da drysser det også på Østfold.

Oslofjordfondet opplyser i en pressemelding at de har vedtatt å gi 28,5 millioner kroner til ny forskning i Østfold, Vestfold, Buskerud og Telemark. Tildelingen omfatter 25,5 millioner til åtte større forskningsprosjekter i bedrifter og kommuner samt ytterligere tre millioner til videreutvikling av en rekke prosjekter i startfasen.

Satser fornybart

– De hovedprosjektene som nå får støtte, har både svært godt forskningsinnhold og potensial til å gi vesentlige bidrag til utvikling og verdiskaping i regionen, sier styreleder i Oslofjordfondet, Rune Fredriksen.

Det framkommer av pressemeldingen at Østfold kan glede seg over forskningsmidler til Frevar, Moss kommune og Fredrikstad-selskapet Becour AS. Sistnevnte får fire millioner kroner til å utvikle digital teknologi, som kan gjøre det mulig å spore fornybar energi hele veien fra produsent til forbruker.

– Dersom Becour lykkes med denne forskningen, blir det lettere å være bevisste energiforbrukere, samtidig som det legges til rette for økt verdiskaping blant produsenter av bærekraftig strøm, sier sekretariatsleder i Oslofjordfondet, Lill Irene Cressey.

Kommunalt

Moss kommune får fire millioner til et forskningsprosjekt der målsettingen er å utvikle ny velferdsteknologi, som kan gi kolspasienter økt trygghet og bedre livskvalitet.

Frevar FK får nesten 1,5 millioner til å utforske membranfiltrering, som alternativ til konvensjonelle metoder for rensing av avløpsvann ved kommunale renseanlegg.

– Det er gledelig å se at vi får stadig flere sterke søknader fra kommunal sektor, slik at vi kan bidra til å utløse viktig forskning i kommunene, sier Rune Fredriksen.