PRISMINISTER: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var på prisutdelingsturné i Østfold mandag. Her deler her ut prisen for «Norges beste sykkelby 2018» til Kristiansand under Den nasjonale sykkelkonferansen i Sarpsborg. Litt senere på dagen gikk turen videre til Fredrikstad for å overrekke utmerkelsen «årets trafikksikkerhetskommune».

Fredrikstad kåret til årets trafikksikkerhetskommune 2018

Får én million kroner og solid skryt fra samferdselsministeren for målrettet arbeid med blant annet trygge skoleveier over tid.

Ketil Solvik-Olsen (Frp) troppet opp på rådhustrappa i Fredrikstad mandag formiddag for å overrekke den gjeve prisen.

– Kommunen kan vise til redusert antall trafikkskader og personskadeulykker. Fra 2006 er det ikke registrert ulykker på skolevegene deres, og tidligere i år ble Fredrikstad godkjent som «Trafikksikker kommune» av Trygg Trafikk. Dette viser at Fredrikstad er et eksempel til etterfølgelse i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet, sa Solvik-Olsen før han presenterte en sjekk på én million kroner.

Tryggest i verden

Prisen deles ut for syvende gang, og det er første gang en Østfold-kommune har vunnet. Samferdselsministeren mener Norge generelt har mye å være stolte av på dette området.

– Nå er vi det tryggeste landet globalt for å ferdes i trafikken, jeg var nettopp på en stor konferanse i Leipzig der OECD-landene møttes for å diskutere nettopp trafikksikkerhet, og det at vi er på toppen sier litt om et langsiktig arbeid.

– Når Fredrikstad nå vinner prisen, er de på en måte på toppen av toppen. Det handler om å ha lokalpolitikere, lokale myndigheter og organisasjoner som jobber godt sammen – både med holdningsskapende arbeid, tilrettelegging og det å sørge for at barna kommer seg trygt til skolen. Det er utviklet en felles kultur der trafikksikkerheten står i sentrum, sier Solvik-Olsen til Dagsavisen Østfold.

Han håper prisen skal inspirere både Fredrikstad og andre kommuner til å strekke seg enda lenger.

– Når en får en utmerkelse kan en ikke hvile på laurbærene, men jeg tror det er en relativt sterk felles motivasjon i dette. Alle som har mistet noen i trafikken eller sett noen bli alvorlig skadd vet hvordan det berører både enkeltpersoner, familier og arbeidsplasser. Det å prøve å unngå det er en drivkraft i seg selv, så jeg frykter på ingen måte at Fredrikstad skal la arbeidet ligge, men håper det er en god motivator for å få enda flere til å bidra.

Bosnisk inspirasjon

– Vi er selvsagt veldig beæret og stolte over denne anerkjennelsen av det systematiske trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen gjennom mange år, sier Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap).

Han forteller at de var tidlig ute med å sette trafikksikkerhet på agendaen, og utarbeide planer for dette.

– Vi fikk blant annet inn en medarbeider fra Bosnia som hadde jobbet mye med dette tidligere, og tok ansvar for å overføre mye av denne kunnskapen hit. I tillegg er det mange andre som har sin del av æren for denne prisen, og det jobbes også godt i både skoler, barnehager og lokalsamfunnsutvalg med løsninger på disse utfordringene.

Nygård er foreløpig usikker på hva prispengene konkret skal brukes til.

– Men vi skal fortsette å strekke oss etter å bli enda mer trafikksikre. Nå har vi, uavhengig av denne prisen, foreslått å sette av 1,5 millioner kroner til trafikksikkerhetsarbeid i revidert budsjett som skal behandles senere i juni. Ytterligere én million vil hjelpe oss til kunne gjøre mer, for vi er på ingen måte i mål enda, fastslår ordføreren.

Sykkelstikk

Tidligere mandag delte samferdselsministeren ut prisen «Norges beste sykkelby 2018» på Den nasjonale sykkelkonferansen som går av stabelen i Sarpsborg. Der var det ingen av Østfoldbyene som kom i nærheten av vinneren Kristiansand – med Fredrikstad, Sarpsborg og Moss på henholdsvis 15., 27. og 29. plass.

Solvik-Olsen understreker likevel at det er mye bra på gang på sykkelfronten generelt, samtidig som han kommer med et lite stikk til syklistene.

– Det er en veldig bred satsing, egentlig over hele landet, men spesielt i storbyene er det viktig. Hvis vi kan få litt flere av oss til å velge sykkelen på en del reiser i uka, betyr det desto færre biler. Da får også de som må kjøre bil en bedre trafikkavvikling.

– Hvis flere sykler får du også en annen respekt for syklistene, men det krever god infrastruktur og en sykkelkultur som både gjør at en blir respektert av bilister og medsyklister – men også at syklistene respekterer andre trafikantformer. Jeg merker litt for mye selv når jeg sykler til jobb at ikke alle syklister mener rødt lys gjelder for dem. Det kan skape en aggresjon hos andre trafikanter dersom noen mener de er hevet over trafikkreglene, sier samferdselsministeren.