Annonse

Flest alvorlige trafikkulykker i Østfold skjer på sommerføre

71 prosent av trafikkulykkene med drepte og hardt skadde i Østfold skjedde på sommerføre fra 2012 til 2016.

Annonse
Fredrikstad24

Det viser en gjennomgang Statens vegvesen har gjort av ulykker med drepte og hardt skadde fordelt på sommer- og vinterføre, opplyser veivesenet i en pressemelding.

– For høy fart etter forholdene er den viktigste forklaringen til ulykkene, sier avdelingsdirektør Roar Midtbø Jensen i Statens vegvesen, veiavdeling Østfold.

I Østfold ble 259 personer drept eller hardt skadd i ulykker på veiene fra 2012 til og med 2016. 186 av ofrene var involvert i trafikkulykker i perioden april-oktober, mot 73 personer resten av året. Av disse ble henholdsvis 21 drept på sommerføre, mens 12 ble drept på vinterføre.

Kjører fortere

Høy fart etter forholdene går igjen som forklaring i mange dødsulykker. I hver tredje av alle dødsulykker var høy fart en av årsakene. Samtidig var farten bare litt høyere enn fartsgrensen i en av tre dødsulykker, ifølge undersøkelsene.

- Studier viser at fartsnivået er mellom fem og 15 kilometer i timen høyere på tørr og bar vei enn på snø- og isføre. Godt sommerføre kan nok gi en følelse av trygghet. Det ser vi tydelig igjen i ulykkesstatistikken. Vi ser også i en del alvorlige ulykker at det er kjørt godt over fartsgrensa, sier Jensen.

I Østfold er det utforkjøringsulykkene som utgjør den store forskjellen mellom sommer- og vinterulykkene. I femårsperioden 2012-2016 ble 59 personer drept eller hardt skadd i utforkjøringer fra april til oktober, mens 20 personer kjørte av veien og ble drept eller alvorlig skadet de andre månedene.

- Lavere fart og brøytekanter tar av for mye av støyten om vinteren, sier Jensen.

Det er også en tydelig forskjell mellom årstidene i antall møte- og kryssulykker.

Førerfeil

Førerfeil er den vanligste medvirkende årsaken til trafikkulykker. Foruten fart, er rus, trøtthet, sykdom og ikke minst uoppmerksomhet vanlige årsaker til trafikkulykker. Analyser viser at uoppmerksomhet er en medvirkende faktor i nesten hver tredje dødsulykke med motorkjøretøy i Norge.

- Vegvesenet jobber nå med en ny trafikksikkerhetskampanje hvor målet er å få trafikantene til å være mer oppmerksomme, forteller Jensen.

Ifølge Utrykningspolitiet kjører også flere med promille i sommerhalvåret enn ellers. Samtidig er det flere biler og ikke minst motorsykler på veiene i sommermånedene.

- De fleste trafikkulykkene skyldes førerfeil. Kjører du etter forholdene, holder deg edru, våken og følger med i trafikken, er sjansen svært liten for at du kommer ut for en ulykke, mener Jensen.

Annonse