Annonse
BARNEPSYKIATER: Henriette Sandven ved Åsebråten-klinikken i Fredrikstad.

Får støtte fra Barneombudet

Landets fremste talerør for barns rettigheter, Barneombudet, støtter psykiater Henriette Sandven i å kreve en mer helhetlig vurdering av alder på unge asylsøkere uten ID-papirer.

Annonse
Fredrikstad24

Sandven, som er overlege og barne- og ungdomspsykiater ved Åsebråten-klinikken i Fredrikstad, stilte i gårsdagens Dagsavisen Østfold spørsmålet: Når er man voksen? Hun tok til orde for at faglige vurderinger av mental og emosjonell alder må bli en del av prosessen der en antatt mindreårig asylsøkers alder skal stadfestes.

– Akkurat som prøver av skjelett og tenner er unøyaktige, er heller ikke den mentale alderen vi anslår vitenskapelig bevis for noe. Men den må bli et ledd i prosessen, mener jeg, sa hun, og etterlyste at både framtredende politikere og Barneombudet kommer på banen.

– Unøyaktig
Nå får Sandven både svar og støtte fra Barneombudet – landets fremste talerør for barns rettigheter.

– Vi vet at metodene vi i dag bruker for å stadfeste alder er unøyaktige. Derfor mener også vi at myndighetene bør åpne opp for en mer helhetlig vurdering. Dagens metoder har feilmarginer, og derfor bør man søke kunnskap som finnes om barnet fra annet hold, sier fagsjef Camilla Kayed i Barneombudet.

Bakgrunnen for Sandvens initiativ har hun fortalt i en kronikk som først var trykket i Dagbladet, og i går i disse spalter, om da hun som vakthavende ved Sykehuset Østfold forrige helg tok imot en dypt fortvilet ung afghansk gutt. Han var plutselig vurdert til å være 18 år i stedet for 17, og hadde fått oppholdssøknaden sin avslått. Livet raste sammen da han måtte reise tilbake til landet han bare forbinder med vonde opplevelser. Derfor hadde han prøvd å ta livet sitt før han ble kjørt til psykiateren på vakt.

Barnas rettssikkerhet
Sandvens faglige vurdering er at gutten knapt kan være mer enn 14 år mentalt og emosjonelt.

– Å skulle stadfeste alder ut fra skjelettvekst er for meg helt meningsløst, og det er ikke å ta mennesket bak asylsøkeren på alvor, sa Sandven i gårsdagens avis, og ønsket med det å reise en faglig og prinsipiell debatt om når vi regner folk som voksne. Og ikke minst en debatt om hvordan det skal få styre om svært unge mennesker alene på flukt til Norge har rett på beskyttelse eller ei.

Barneombudet gir henne rett.

– Jeg vet at de som sitter og skal vurdere alder synes det er utfordrende, og at de ønsker seg bedre rutiner og retningslinjer for i større grad å kunne sikre likebehandling og rettssikkerhet for disse barna. Det handler om å gi flyktninger i enn vanskelig situasjon en human behandling, for disse barna er ofte veldig sårbare. Vi må sikre dem trygghet og verdighet, sier Kayed, som understreker:

– Dette gjelder selvsagt når det må foretas en aldersvurdering. Det er noe annet hvis myndighetene vet at vedkommende er over 18 år.

Annonse