KONSEKVENSER: – Hvis dette skjer også andre steder vil det kunne svekke Frp som parti, sier statsviter Harald Borgebund om den kollektive utmeldelsen fra Råde Frp.

– Et kraftig signal til partiledelsen

Statsviter Harald Borgebund karakteriserer mannefallet i Råde Frp som et spesielt eksempel i norsk lokalpolitikk.

– Det er første gang i Norge metoo-kampanjen og sakene som har blitt virvlet opp får så store konsekvenser for et lokalparti. Det er både overraskende og uvanlig at en hel kommunestyregruppe melder seg ut av et parti, samtidig som det ikke overrasker at denne kampanjen får følger også lokalt, sier førsteamanuensis Harald Borgebund ved Høgskolen i Østfold.

Les også: Kollektiv utmelding etter Leirstein-saken

Statsviteren mener den kollektive utmeldelsen kan tolkes som et kraftig signal til den sentrale ledelsen i Frp.

– Det er vanskelig som utenforstående å vite hva som har skjedd internt i partiet, men det er et signal om at de ønsker at disse sakene skal håndteres på en bedre måte.

Inn i Høyre

Frps avtroppende gruppeleder i Råde bekrefter at utmeldelsen er organisatorisk begrunnet – ikke politisk.

De fem som ble valgt inn i Råde kommunestyre for Frp, og deres varaer, har nå meldt overgang til Høyre. Kjersti Bakker forteller at de også ønsker å inngå i partiets kommunestyregruppe, noe som vil bety at Høyre får rent flertall.

– Vi har hatt en samarbeidsplattform i utgangspunktet, og det er svært få saker vi ikke har vært samstemte i. Sånn sett vil ikke innbyggerne merke den store forskjellen.

– Det er noen prinsipielle saker der Frp og Høyre har ulikt syn også lokalt, men det får vi eventuelt ta fra sak til sak når den tid kommer, sier Bakker.

Svekkende

Heller ikke Borgebund tror partibyttet politisk vil gi store, kortsiktige konsekvenser.

– Det hadde vært noe annet om de meldte overgang til et parti med en helt ulik politisk plattform. De som stemte på Frp og eventuelt misliker Høyre, vil kanskje føle at de ba om én ting og fikk noe annet, men det vil ikke nødvendigvis bety så mye for den praktiske politikken.

Statsviteren er mer spent på om dette vil skape ringvirkninger.

– Hvis dette skjer også andre steder vil det kunne svekke Frp som parti, avslutter Borgebund.

Ønskes velkommen i nytt parti

Råde Høyre er glade for at Frp-avhopperne ønsker seg inn i deres gruppe framfor andre partier.

– De må formelt søke om å bli del av Høyres kommunestyregruppe, men jeg ser ingen grunn til ikke å ønske dem velkommen, sier Høyres gruppeleder Hilde Gravnås.

Les også: - Et drastisk skritt

Høyre og Frp har de siste årene styrt Råde sammen med Venstre, KrF og Sp.

– Vi ønsker å videreføre samarbeidet med de andre partiene også hvis vi nå får rent flertall, fastslår Høyres gruppeleder.

– Ingen partipisk

Gravnås tror nykommerne vil passe godt inn i Høyre-gruppa.

– Vi forventer at de stemmer i tråd med Høyres valgprogram, men samtidig har vi ingen partipisk i prinsipielle saker.

– Ett eksempel er eiendomsskatten, der Frp har vært mer ytterliggående enn oss. Da har vi søkt flertall med andre partier, sier Gravnås.