– Dramatisk for byene

Ordførerne i Fredrikstad og Sarpsborg er svært bekymret og skuffet etter at Jernbanedirektoratet besluttet å utsette Intercity-utbyggingen på Østlandet. Dobbeltspor til Fredrikstad blir ikke ferdig i 2024.

Av Martin Næss Kristiansen og NTB

Direktoratet bekreftet i går konklusjonen i sin endelige plan overfor VG. Planen har vært ute til høring, og avgjørelsen tas til tross for store protester fra distriktene. Ifølge avisa har direktoratet ikke gjort noen særlige endringer i framdriftsplanen.

– Med rammene som ligger til grunn for handlingsprogrammet, ser vi ingen mulighet til å framskynde Intercity fra det som lå i høringsutkastet, sier kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet.

– Skjøvet helt ut i det blå

Ordførerne i både Sarpsborg og Fredrikstad, to byer som rammes hardt av utsettelsen, legger ikke skjul på sin store skuffelse over vedtaket.

– Vi er veldig skuffet over at tidsplanen nå er skjøvet helt ut i det blå. Tidligere har vi forholdt oss til framdriften satt av Stortinget. Nå må innbyggere og næringsliv nok en gang leve med stor usikkerhet. Det er svært krevende, sier Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård og Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje (begge Ap).

De mener utsettelsen får katastrofale følger både for togets evne til å konkurrere med bilen og ikke minst for en rekke andre byutviklings- og samferdselsprosjekter i de respektive kommunene.

– Vi utvikler byene våre med utgangspunkt i nye stasjonsområder og en moderne jernbane. Planleggingen av både dobbeltspor, nye veiløsninger og sentrumsområdene har kommet langt. Det er dramatisk at dobbeltsporet nå er uavklart, og ringvirkningene gjør situasjonen kritisk, sier Nygård.

For litt over et år siden vedtok Stortinget at det skal bygges dobbeltsporet jernbane mellom de sentrale byene på Østlandet innen 2024. Bane Nor har konkludert med at det er urealistisk, og Jernbanedirektoratet så ingen grunn til å overprøve vurderingen da forslaget gikk ut på høring i april.

Utsettelse

Forslaget innebar utsettelse av dobbeltspor til Fredrikstad med tre år, Hamar med to år og Hønefoss med fire år. Samferdselsdepartementet og regjeringen tar den endelige avgjørelsen i saken, men trolig blir det ingen store endringer fra direktoratets innstilling.

Fredrikstad og Sarpsborg ga sine innspill til handlingsprogrammet i høringsrunden.

– Vi forventet at direktoratet ville lytte til innspillet vårt om at strekningen gjennom byene må prioriteres, hvis det viser seg at det ikke er mulig å holde den vedtatte framdriften for dobbeltsporet. Nå må vi erkjenne at dette ikke er tatt til følge. Konsekvensene kan bli store, avslutter ordførerne.