Annonse
mer buss: Østfold fylkeskommune legger opp til en ny, ambisiøs kollektivsatsing.

Blir verre å bruke bil

Busstilbudet i Østfold skal fornyes og bomringer skal skremme folk fra å ta bilen.

Annonse
Fredrikstad24

Enklere, raskere og oftere. Det er de viktigste prinsippene i omleggingen av kollektivsystemet i Nedre Glomma-regionen, som inkluderer kommunene Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler.

Omleggingen berører ikke togtrafikken.

La bilen stå

– Det har til nå vært for enkelt å bruke bil og for tungvint å reise kollektivt, sier samferdselssjef Jostein Haug i Østfold fylkeskommune.

Det er Urbanet Analyse som står bak rapporten bestilt av Østfold fylkeskommune.

– Hovedmålet med den nye kollektivsatsingen er nullvekst i biltrafikken i byområdene i Nedre Glomma og Moss. I øvrige deler av fylket er målsettingen at flere enn i dag reiser kollektivt, sier Haug.

Økt frekvens

I rapporten foreslås det en betydelig forenkling av tilbudet, hvor det etableres ti faste hovedruter med fast trase og frekvens.

Det dreier seg i all hovedsak om pendelruter i og mellom byene i Nedre Glomma.

I tillegg viser det innsamlede materialet at hurtighet er en avgjørende faktor til å få folk til å la bilen stå.

– Økt frekvens og nye stamruter vil gi et tilbud som tar mindre tid for passasjerene. Færre bytter og oftere buss. I tillegg baserer resultatene seg på grundigere undersøkelser av markedet enn det vi har gjort tidligere, sier Haug.

På høring

Samferdselssjefen understreker at den eksterne rapporten nå skal sendes ut til sentrale aktører som har deltatt i prosessen med invitasjon til å gi innspill.

– Vi skal behandle forslagene som er kommet fram her nøye, men det er viktig at en så viktig sak også får vårt avtrykk, sier Haug.

Deretter skal det utarbeides konkrete forslag før dette skal behandles og redigeres av kommune- og fylkespolitikere.

Skal gjelde hele Østfold

Rapporten som fylkeskommunen nå har mottatt er bare første del av en større analyse som skal omfatte en omlegging av busstilbudet i hele Østfold.

– Årsaken til at Nedre Glomma-regionen er først ute, er at det skal etableres en bomring rundt Fredrikstad våren 2018, og fylkeskommunen ønsker derfor å ha nytt kollektivtilbud på plass før det, sier Haug.

Han understreker at det er helt nødvendig med restriktive tiltak som bomringene i Fredrikstad, og senere i Sarpsbord, for å lykkes med et enklere og bedre kollektivtilbud.

Alt klart i 2019

Når det gjelder det busstilbudet i det øvrige Østfold, jobber nå konsulentene i Urbanet Analyse videre etter stort samme metode som med Nedre Glomma.

Rapporten skal etter planen på nyåret neste år og være gjeldende fra 2019.

FAKTA
* Konsulentselskapet Urbanet Analyse har nylig overlevert en rapport til Østfold fylkeskommune om kollektivtransport i fylket.
* Konklusjonen er at systemet må ha som mål og bli enklere, raskere og ha oftere avganger.
* Dette er bare første del av rapporten og omfatter Nedre Glomma-regionen, og primært kommunene Sarpsborg og Fredrikstad.
* Konsulentene anbefaler en betydelig forenkling av tilbudet, hvor det etableres ti faste hovedruter med fast trase og frekvens, som i hovedsak skal gå i og mellom byene i regionen.

Annonse