Annonse
løsning: Karen Brasetvik (innfelt) i Norsk Sykepleierforbund Østfold mener deltidsstudier ved Høgskolen i Østfold kan bidra til å løse den store sykepleiermangelen i fylket. FOTO: HERMUND LYBECK KJERNLI

Ber om at høyskolen åpner opp for deltidsstudenter

Leder Karen Brasetvik i Norsk Sykepleierforbund Østfold mener muligheten til å kombinere jobb og studier er en av nøklene for å dekke inn sykepleiermangelen i fylket.

Annonse
Fredrikstad24

– Jeg skulle ønske at høyskolen kunne tilby deltidsstudier på sykepleie på en forutsigbar basis. Kanskje ikke årlig, men hvert andre eller fjerde år, sier Brasetvik.

Tidligere i sommer kom det fram at kommunene i Østfold mangler 425 sykepleiere, ifølge en undersøkelse fra nettopp sykepleierforbundet.

Plassbegrensning

Samtidig er det en stor økning i antallet søkere til sykepleierutdanningen med over 800 primærsøkere. Men blant annet romkapasitet ved Høgskolen i Østfold og tilgangen på praksisplasser i kommunene og ved sykehuset, gjør at antallet studieplasser i fylket står på stedet hvil.

– Vi tar inn opptil 220 studenter hvert år og det er en god økning de siste årene. Praksisplassene i sykehuset og kommunene begrenser opptakstallet, sier studieleder ved sykepleierutdanningen i Østfold, Tove Gulbrandsen.

– Vurderer deltid

Konsekvensen av sykepleiermangelen er at mange vakter må dekkes inn av andre helsefagarbeidere eller ufaglærte. I verste fall blir vaktene ubemannet. Sykepleierforbundet mener deltidsstudier kan være en god løsning på sykepleiermangelen, fordi det da er snakk om personer som allerede er i jobb, men som mangler den formelle kompetansen.

– Det å kunne kombinere jobb og utdanning er noe vi har god erfaring med, sier Brasetvik.

Høgskolen i Østfold hadde tidligere et deltidsstudium, men dette ble lagt ned for to år siden.

– Da vi tok opp deltidsstudenter, tok vi opp dem som hadde praksis fra før, men samtidig var de ikke vant til å studere. Da var det mange som falt fra.

– Vi vurdere hele tida å opprette et deltidstilbud igjen, men da må arbeidsforholdene i praksisfeltet også ligge til rette for det, med lesepermisjoner og så videre, sier Tove Gulbrandsen.

Statlige midler

Hun peker på at mangelen på praksisplasser er en annen av flaskehalsene med tanke på å dekke inn sykepleiermangelen.

– Vi skulle ønske vi hadde flere praksisplasser og romforhold til å ta imot flere. Når halve studiet består av praksis er vi nødt til å tilby veiledet praksis til alle, sier Gulbrandsen.

Hun peker på at utfordringen ligger i at kommuner og sykehuset ikke har midler til å ta imot flere enn de allerede gjør, og etterlyser derfor øremerkede midler fra staten.

Lærersammenligning

Det er Brasetvik i sykepleierforbundet enig i.

– Vi trenger flere praksisplasser, men det blir en ond sirkel når sykepleiermangelen påvirker hvor mange veiledere som er tilgjengelig. Derfor trenger vi en nasjonal rekrutteringsstrategi for å få opp grunnbemanningen.

– Regjeringen har gjort tiltak for å dekke inn lærermangel ved å slette deler av studielånet for dem som nå fullfører lærerutdanningen. Vi skulle ønske at de viste det samme engasjementet for å gjøre noe med sykepleiermangelen.

Annonse