Annonse
FORNØYD: UDIs stedlige representant ved Ankomstsenter Østfold, Knut Jostein Berglyd, ser fram til å videreutvikle og effektivisere arbeidet ved senteret i tråd med regjeringens forslag i statsbudsjettet for 2018.

Ankomstsenteret i Råde overlevde første runde

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å videreføre og videreutvikle Ankomstsenter Østfold i 2018. Målet er raskere behandling av asylsaker.

Annonse
Fredrikstad24

– Vi er veldig fornøyde med det regjeringen foreslår, og jeg har nettopp sendt ut epost til alle aktørene som er tilknyttet senteret for å videreformidle den gode nyheten og hva dette innebærer, sier Knut Jostein Berglyd, UDIs representant ved Ankomstsenter Østfold, kort tid etter at forslaget til statsbudsjett for 2018 ble kjent.

Forslaget innebærer ikke bare at senteret består, men også at det skal tas nye grep for å styrke samarbeidet mellom UDI og politiet.

Fryktet nedleggelse

– Vi legger til grunn det som understrekes i statsbudsjettet, om at «det foreslås derfor å videreutvikle ankomstsenterfunksjonen på Østlandet ved å legge til rette for en samlokalisering av UDI og politiet i den innledende asylfasen». Dette gir klare signaler om at alle aktørene i ankomstfasen vil være lokalisert på Ankomstsenter Østfold i uoverskuelig framtid, sier Berglyd.

Senteret ble opprettet i oktober 2015 i forbindelse med flyktningkrisen og hadde da kapasitet til å ta imot 500 flyktninger daglig. Men de siste to årene har asylankomstene gått betraktelig ned, ankomstsetneret har blitt nedbemannet til en kapasitet på 50 nyankomne, og det er også blitt tatt til orde for å legge ned virksomheten i Råde i sin helhet. Berglyd er glad for regjeringens signaler om at dette ikke er ønskelig.

– Dette er svært gode nyheter. Selv om åpningen av ankomstsenteret ble generert av en krise, har vi vist også i ettertid at det kan brukes for å effektivisere asylprosessen. Vi har allerede testet ut en samlokalisering av UDI og politiet i forbindelse med Norges forpliktelse til EU-avtalen om å relokalisere 1.500 flyktninger i Europa til Norge, og vi er fornøyde med at regjeringen anerkjenner dette arbeidet.

– God løsning

I ønsket om å videreutvikle ankomstsenterfunksjonen, ligger det også et mål om å få ned saksbehanslingstiden. Opp mot 80 prosent av asylsakene skal kunne avgjøres innen tre uker.

– Å samle innledende asylfase i et ankomstsenter vil øke kvaliteten på saksbehandlingen, styrke arbeidet med identifisering og gi raskere saksbehandling. Senteret vil også være viktig beredskap ved en eventuell masseankomst. Alt i alt er det en god og tilpasset løsning for asylsøkerne, sier Berglyd.

De rundt 100 arbeidsplassene fordelt på ulike aktører ved senteret er trygge inntil videre, men ingenting tilsier at nye arbeidsplasser kommer til med det første.

– Vi har en driftskontrakt i dag som er tilpasset det ankomstbilde vi har per nå. En eventuell oppbemanning vil skyldes endring i behov, sier Berglyd.

Annonse