Annonse
FÆRRE LEDIGE: Arbeidsledigheten i Østfold er inne i en positiv trend.

414 færre arbeidsledige i Østfold

- Optimisme til økt bemanning fra bedriftsundersøkelsen samt færre arbeidsledige er positive signaler for arbeidsmarkedet i Østfold, sier fylkesdirektør Sverre Jespersen i Nav.

Annonse
Fredrikstad24

Østfold fortsetter den gode trenden og kan ved utgangen av april konstatere 4.405 helt arbeidsledige - en nedgang på seks prosent fra samme måned i fjor. Fylket ligger likevel over landsgjennomsnittet, som er 2,8 prosent helt ledige med store variasjoner mellom fylkene. Det er lavest ledighet i Sogn og Fjordane med 1,7 prosent. Høyest ledighet er det i Rogaland med 4,2 prosent, opplyser Nav i en pressemelding.

Blant fylkets kommuner med mer enn 10.000 innbyggere, var ledigheten i Askim i april på 4,1 prosent, Moss 3,9 prosent, Eidsberg 3,5 prosent, Fredrikstad 3,2 prosent, Sarpsborg 2,9 prosent, Halden 2,8 prosent og Rygge 2,7 prosent. Ledigheten synker mest i Halden.

Færre under 30 år

I Østfold er nå 1.771 unge under 30 år helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Det utgjør 5,4 prosent av arbeidsstyrken og er 327 færre i forhold til april 2016.

Ledigheten har gått ned i flere yrkeskategorier fra april 2016 til april 2017. Nedgangen er størst, i antall personer, innen bygg og anlegg med 68 færre arbeidsledige og for de med yrkesbakgrunn fra industriarbeid, med 58 færre helt ledige. Ledigheten har økt mest for de med yrkesbakgrunn innen helse, pleie og omsorg, med 42 flere ledige fra april i fjor til april i år.

Blant de helt ledige er det flere menn enn kvinner. Sistnevnte kategori utgjør 2,9 prosent av arbeidsstyrken, mens menn utgjør 3,2 prosent.

Siste års trend

I april ble det lyst ut 841 stillinger i Østfold via Nav. Flest utlyste stillinger er det i helse, pleie og omsorg og innen undervisning, med henholdsvis 230 og 106 stillinger.

Ved utgangen av april deltok 1.237 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak i Østfold. Sammen med de helt ledige er det 5.642 østfoldinger uten ordinært arbeid, en nedgang med 414 personer siden april 2016. Bruttoledigheten er 3,9 prosent av arbeidsstyrken mot 4,2 prosent bruttoledige i april i fjor.

Over 5.000 var registrert som helt ledige i Østfold ved utgangen av 2004, mens fylket opplevde en svært god utvikling ned til 2.400 ledige i slutten av 2007. Deretter steg ledigheten jevnt og trutt til over 5.000 igjen i 2013, mens trenden igjen ser ut til å ha snudd nå de siste få årene.

Annonse