Annonse
signert: Sofie Bjerketvedt fra Moss er blant de 487 kvinnene som har signert oppropet «Stille før opptak». Oppropet er en kraftig protest mot seksuell trakassering. Norsk Skuespillerforbund stiller seg bak kampanjen.

11 profilerte Østfold-kvinner står opp mot seksuell trakassering

11 profilerte Østfold-kvinner er blant de 487 skuespillerne som har signert oppropet «Stille før opptak». Dennis Storhøi berømmer sine kvinnelige kolleger for at de viser ansikt.

Annonse
Fredrikstad24

Av Paul Norberg

Oppropet er en norsk variant av emneknaggen #metoo, som i flere uker har spredt seg på det amerikanske og europeiske kontinentet. Store stjerner i showbransjen har falt som fluer blant annet fordi de er avslørt for seksuell trakassering av kolleger.

I kjølvannet av metoo-kampanjen, viser det seg at trakasseringen omfatter utallige bransjer, blant andre den norske mediebransjen. Men det er skuespillerbransjen som fronter kampanjene, og «Stille før opptak» er et eksempel på dette.

Enige om taushet

En rekke sentrale artister og skuespillere fra Østfold er blant dem som har signert oppropet og tatt i bruk emneknaggen #stilleforopptak, men i motsetning til i andre land, retter ikke kampanjen seg mot enkeltpersoner.

– Jeg kan dessverre ikke kommentere oppropet utover at jeg har signert det, sammen med mange av mine kolleger over hele landet. Vi som har signert er blitt enige om at tekstene som følger oppropet står for seg selv, sier både Heidi Gjermundsen Broch fra Råde og Sofie Bjerketvedt fra Moss.

Skuespiller Dennis Storhøi fra Fredrikstad mener det er uhyre viktig at det blir satt fokus på seksuell trakassering for fortid, nåtid og framtid.

– For kvinner så vel som for menn, sier han.

– Konkrete tiltak

– Alle kvinnene som har gått med på oppropet «Stille før opptak» er modige og tøffe. Sextrakassering er alvorlig og uakseptabelt, og det er nødvendig å gjennomføre flere tiltak for å få en stopp på dette, sier leder Knut Alfsen i Norsk Skuespillerforbund.

– Hvilke tiltak er mulige?

– Det er flere. Vi må sørge for å ha gode varslingsrutiner, i tråd med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Kvinner som varsler om trakassering skal bli sett, hørt og tatt på alvor fra første stund. Dette er et arbeidsgiveransvar, og vårt forbund må være en pådriver for at arbeidsgiverne holder seg til disse retningslinjene. Hvert enkelt tilfelle må vurderes for seg, og reaksjonsmønsteret må tilpasses hendelsene det varsles om. En del tilfeller vil bli politianmeldt, sier Alfsen, som understreker at kvinnene i kampanjen ikke nødvendigvis selv er blitt utsatt for trakassering eller overgrep.

– Andre tilfeller av varslinger må gjøres opp som personalsaker. Det må bli klart for alle som er i ferd med å trå over grensene at det er mulig å miste både jobb og anseelse.

– Mange frilansere i bransjen frykter for jobben sin hvis de melder ifra. Hva med dem?

– Det er et stort problem. Det er vanskelig for frilansere å varsle, men vi er nødt til å få etablert et tillitsforhold i alle ledd, som også sikrer frilansere retten til å melde fra om overgrep. Ifølge likestillingsloven, er det offeret som definerer hva uønsket trakassering er. Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for personen som oppmerksomheten rammer. Seksuell trakassering er forbudt, slår Alfsen fast.

Han er fornøyd med at det norske oppropet ikke retter seg mot enkeltpersoner, slik det blant annet gjøres i Sverige og USA. – Vi skal følge rettsstatsprinsippene, sier han.

Østfold-artister som har signert oppropet “Stille før opptak”:

Heidi Gjermundsen Broch

Sofie Bjerketvedt

Sanna Bjerketvedt

Petronella Barker

Martine B. Lundberg

Maria Mohn

Frida H. Hansen

Tiril Pharo

Malin Soli

Cici Henriksen

Hanne Dahle

Annonse