Marinbiolog; Seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond; Leder for Hjelp Havets Haier

Fredrik Myhre

7 innlegg

Følg meg
Twitter Instagram

Innhold fra Fredrik Myhre