FFK satser på tidenes første jentelag

Det er jentenes tur til å skinne under FFKs logo – for første gang i klubbens snart 116 år lange historie.

– Det er helt fantastisk og virkelig på tide. Jenter bør ha samme muligheter som gutter, mener en av spillerne, Fatimah Al Badri (bildet) fra Rolvsøy IF.

STOLTE: - Dette er på tide. Jenter bør ha samme muligheter som gutter, sier Rolvsøy IFs Fatimah Al Badri. Til venstre, Emma Othilie Borg fra Gresvik IF.
Foto: MARTIN NÆSS KRISTIANSEN

J12-bylaget vil være på beina i midten av januar. Laget skal spille tre-fire kamper samt to eliteturneringer i året og trene én gang i uka. Det har vært sone- og bylag for jenter i Fredrikstad før, men dette blir det første under FFK-paraplyen.

– En helt naturlig utvikling. Selv om klubben ennå ikke har noe ungdomslag jentene kan sikte seg inn mot etterpå, er likevel bylag en satsing for hele byen. Da er det naturlig at FFK tar inn også en slik satsing for jenter. Og så er vi glad for at dyktige og ivrige folk har tatt initiativet, sier daglig leder Joacim Heier i FFK.

– Spillere for framtiden

Satsingen har sitt utspring i en trio med erfaring som jentetrenere i samarbeidsklubben Gresvik IF. Joachim Stang blir hovedtrener, Hans Martin Hansen assistenttrener og Tor-Arne Borg lagleder.

– Vi ønsker å bygge en jentekultur i FFK, slik at dette blir en varig satsing. Et samlingslag for jenter er ikke like omfattende som for gutter, så vi har vært rundt i klubbene og hilst på for å samle alle. Trener- og lagledergruppa er klar, og så vil vi bringe inn noen profilerte gjestetrenere, forteller Borg (til venstre i bildet).

LAGLEDER OG TRENER: Tor-Arne Borg og Joachim Stang (foran).
Foto: MARTIN NÆSS KRISTIANSEN

Hovedtrener Stang (til høyre i bildet) har følgende motivasjon:

– Målet er å bidra til at hver spiller kan nå sitt fulle potensial. Får vi til det, vil vi produsere spillere for framtiden. Det kan motivere flere jenter til å satse på fotballen.

Østfold svake på jenter

Fotball var per 1. januar i 2017 Norges største jenteidrett med over 110.000 aktive spillere. Norges Fotballforbund har jenter som ett av tre hovedsatsingsområder i handlingsplanen for 2017–2020.

FFK ønsker med dette talentlaget å ta den nasjonale jentesatsingen på alvor, og uttaler følgende i prosjektbeskrivelsen:

«Målet og ønsket med eget bylag for jenter er å gi de ivrigste spillerne i distriktet et godt treningstilbud og tilgang på en utviklende, stimulerende og trygg læringsarena. Da diverse statistikker viser at Østfold gjennom flere år har vært et av fylkene i landet med dårligst rekruttering og tilbud rundt jentefotballen, tar FFK som byens flaggskip et viktig samfunnsansvar sammen med samarbeidsklubbene ved å legge forholdene til rette for et eget bylag for jenter».

Nominerer spillere

J12-laget er tuftet på like prinsipper som for guttelagene, og FFK ønsker samarbeidsklubbene tidlig med i planleggingen, for gode innspill fra folk med erfaring fra jentefotball.

«Vårt største ønske er at et godt bylagsprosjekt for jentene vil gi økt aktivitet tilbake til samarbeidsklubbenes egne treninger, økt oppmerksomhet i lokalsamfunnet og økt rekruttering», uttaler klubben.

Klubbene inviteres til selv å nominere spillere til laget. Nominasjonen blir første helg i januar, før en tropp på 15 spillere samles helgen etter.

J12-laget vil ikke medføre kostnader for FFK. Det skal opprettes en egen ressursgruppe for laget, hvor det er svært ønskelig at kvinner melder interesse.