MINDRE Å HENTE: Krimsjef Rune Albertsen i Fredrikstad-politiet har inntrykk av at det begås færre innbrudd generelt nå enn tidligere, blant annet fordi det er mindre å hente for tyvene.

Færre tyver på ferde i Østfold-byene

Politiet i Østfold har knapt fått meldinger om innbrudd i hus og hytter i løpet av påskeuka. Én teori er at gevinsten har blitt mindre enn risikoen.

– Vi har fått inn melding om boliginnbrudd på Torp, og at uvedkommende har tatt seg inn på Årum skole. Ellers har det vært stille og rolig med tanke på denne typen kriminalitet, sier krimsjef Rune Albertsen ved Fredrikstad politistasjon.

Tradisjonelt sett har påsken vært en slags høytid for tyverier fra ferietomme boliger, men nå ser det altså ut til at dette er på vikende front.

– Tidligere har vi ofte fått melding om fritidsboliginnbrudd i forbindelse med den foregående uka, og det har vi ingen av i år, sier Albertsen.

– Mer før

I nabobyen Sarpsborg har det ikke blitt anmeldt verken hus- eller hytteinnbrudd i løpet av påskehøytiden.

– Det er gjort mye forebyggende arbeid og tiltak for å motvirke vinningskriminalitet, fastslår krimsjef Kai Andersen i Sarpsborg.

Halden-politiet har hatt mer enn nok å gjøre i påsken med tanke på valfartingen til Strømstad på skjærtorsdag, men på tyverifronten har det vært liten aktivitet.

– Vi har ikke fått inn meldinger om innbrudd. Det kan føles som at det har blitt mindre av dette de siste årene, men samtidig har vi hatt noen boliginnbrudd tidligere i år, så det er litt vanskelig å fastslå det, sier krimsjef Mona Bergseth i grensebyen.

Færre norske tyver?

Også i Moss har det vært en rolig innbruddspåske.

– Vi har hatt ett grovt tyveri fra en bil, men ikke noen typiske villainnbrudd. Samtidig er det vanskelig å slå fast at det har blitt færre innbrudd eller årsakene til dette på stående fot, da må det nok analyseres nærmere sier krimsjef Henning Dalbye.

Rune Albertsen i Fredrikstad-politiet drister seg likevel til å antyde at boliginnbrudd har blitt en mindre attraktiv geskjeft.

– Sammenlignet med ti år tilbake ser vi at det har blitt mindre av innbrudd i hus og fritidsboliger. Vårt inntrykk er at det er færre norske vinningskriminelle generelt, ikke bare i påsken, sier han.

Målrettet arbeid

Krimsjefen i Plankebyen har også tanker om hva som kan ligge bak denne utviklingen.

– En av grunnene er nok at det er mindre å hente på å begå et innbrudd i dag. Tidligere var det ofte brunevarer som for eksempel TV-er som ble stjålet og omsatt på det illegale markedet. I dag er denne typen produkter blitt såpass billig å skaffe seg på lovlig vis at det er vanskelig å få solgt tyvegodset.

– Vi har også sett at mye av denne kriminaliteten nå profesjonaliseres rundt byggeplasser, der man bryter seg inn i konteinere og stjeler dyrt verktøy, fortsetter Albertsen.

Han forteller at det nå er utenlandske statsborgere på tyveritokt som står bak de fleste innbruddene i området, og da gjerne rundt juletider.

– Vi har jobbet målrettet mot vinningskriminalitet over tid, og spesielt med tanke på de mobile utenlandske kriminelle. Det handler både om tradisjonell etterforskning, men også mer aktiv bruk av utlendingsloven til å utvise fra landet, slutter Albertsen.