Varaordfører Frederikke Stensrød er den eneste av de ti avhopperne fra Råde Frp som vil uttale seg om det dramatiske valget de har tatt.

– Et drastisk skritt

Ti medlemmers utmelding av Råde Frp er et drastisk skritt, sier avhopperne selv, men understreker: – Vi gjør det ikke for å smerte noen.

I helgen sprakk nyheten om at fem kommunestyrerepresentanter og fem vararepresentanter for Råde Frp melder seg ut av partiet som følge av varslingssakene mot stortingsrepresentant Ulf Leirstein. I pressemeldingen avhopperne sendte ut, kommer det fram at måten partiet, også på fylkesnivå, har taklet Leirstein-sakene, er en viktig årsak til utmeldingen.

– Forsøkte å varsle

Men det opplyses også, overfor Fredriksstad Blad, at det har vært andre saker med forsøk på varsling. En generell ukultur har også vært forsøkt tatt opp gjennom flere år. Men uten at varslerne ble hørt.

– Jeg ønsker ikke å gå ut med mer enn det som står i pressemeldingen, sier varaordfører og avhoppergruppas talsperson, Frederikke Stensrød til Dagsavisen.

– Hvorfor?

– Vi har gitt en uttalelse vi står samlet bak.

– Hva har dere gjort for å varsle om bekymringsverdige hendelser?

– Vi har via telefon, epost og ansikt til ansikt forsøkt å varsle. Vi har gått tjenestevei i partiet, men føler vi ikke er blitt hørt, blant annet av fylkesledelsen. Derfor har vi tatt dette drastiske skrittet, som ikke tas for å ramme enkeltpersoner eller smerte noen, men for å stå bak ungdommene våre.

– Var det kun handling dere savnet i forbindelse med varslene, eller ble dere ikke imøtegått på noe vis?

– Nei, både og, og det er derfor vi gjør som vi gjør nå. Vi har ikke møtt særlig forståelse for sakene vi har tatt opp.

Tause

– Kunne dere gjort noe annet på et tidligere tidspunkt?

– Det kunne vi sikkert, noe som gjelder oss alle som mennesker.

– Kunne eller burde noen av sakene vært politianmeldt?

– Det kan jeg ikke svare på, jeg har ikke kunnskapen, sier Stensrød.

Dagsavisen har vært i kontakt med de fleste av avhopperne, som alle henviser til Stensrød som talsperson.

– Vi har hatt grundige diskusjoner før vi valgte å melde oss ut, er alt avhopper Terje Lerstein vil si.

- Skal være trygt å engasjere seg

En gjennomgang av Frps etiske retningslinjer er på trappene i landets lokallag, også i Østfold.

– Jeg har ingen kommentar til den kollektive utmeldelsen, sier leder Leif Eriksen i Østfold Frp, på spørsmål om fylkesledelsen kunne håndtert enkelte varsler annerledes, før han legger til:

– Det er vanskelig når varslerne vil være anonyme. Og så må jeg få understreke igjen at varslingene om Leirstein aldri nådde oss lokalt.

– Har dere fått varsler som gjelder andre politikere?

– Nei, svarer Eriksen.

Han opplyser at en gjennomgang av partiets etiske retningslinjer snarlig er på trappene i alle landets lokallag.

– Det skal være trygt å engasjere seg, og vi er opptatt av å ha en god organisasjonskultur. Vi tar problemstillingen på største alvor, sier Eriksen.