Frode Jacobsen (Ap), Eivor Evenrud (R), Harald Nissen (MDG) og Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) i Munchrommet på Oslo rådhus.

Byen har et budsjett

EN SLASK I BUDSJETTET: Byrådspartiene har blitt enige med Rødt om årets budsjett. Viktigst: Skole.

Av Aslak Borgersrud

Det har ikke blitt flytta på veldig mye penger siden byrådets utkast ble lagt fram for noen uker siden, men den kanskje viktigste potten er noe som kalles «særskilt elevpris». Komplisert? Jo, kanskje. Men heng med, dette skal være mulig å forstå.

Du skjønner, i 2010 gjorde man en endring i skoleøkonomien, knytta til elever med autisme, psykisk utviklingshemming eller multifunksjonshemming. En ny pott med penger skulle sørge for at disse elevene fikk de ressursene de trenger, enten de gikk på spesialskole eller vanlig nærskole.

Så langt, alt bra. Men siden den gang har potten stått stille. Den har ikke blitt større, selv om elevtallet har gått opp, og antallet elever med disse diagnosene har økt. I 2017 fikk skolene under halvparten av ressursene som trengtes. Altså: Om en elev med en av de nevnte diagnoser begynte på en vanlig skole, fikk den vanlige skolen under halvparten av pengene som skal til for å gi eleven nødvendig hjelp. Nå økes altså den potten med 50 millioner i året, sånn at alle ressursene igjen skal være på plass. Og det er måten Oslo-skolen ble en slags vinner i årets budsjett.

Men fullt så enkelt er det ikke. For skolen har også fått et rammekutt. Altså: Pengene som går til Oslo-skolen (unntatt spesialpenga til «særskilt elevpris») skal brukes stadig mer effektivt, så skolesektoren må klare seg med 25 millioner mindre. Og i tillegg vedtar bystyret en ny ressursfordelingsmodell (sorry, men det er altså ikke jeg som har funnet på disse ordene), som flytter penger mellom skoler. Hvilket jo nødvendigvis betyr at noen skoler får enda mindre penger. Noen skoler får ekstra bevilgninger, men mange får det ikke.

Så selv om situasjonen blir bedre på noen skoler, blir den verre på andre skoler, og mye verre på noen få skoler.

Og så, for å gjøre forvirringen komplett: Stortinget har vedtatt en ny lærernorm, som foreløpig ingen skjønner noe av hvordan skal virke. Men i prinsippet skal det komme masse nye lærere i Osloskolen til høsten. Bare for å strø salt i sårene til de lærerne som risikerer å miste jobben i januar, på grunn av budsjettkuttene i Oslo.

Har du skjønt det nå? Hvis ikke, klag på politikerne, ikke på meg!