5 treff for "eli-filseth"

Norge er beryktet i mange land i Europa for vår deportasjon av unge asylsøkere tilbake til Afghanistan.

Tiden for å nøye seg med en deltidsjobb er definitivt forbi.

I innlegget «Folkevalgte må ta kontroll» (05.11.18) skriver Bank og Amundsen i «For Velferdsstaten» om barnehager. Private og offentlige leverer et tilbud som foreldrene her i landet er svært fornøyd med. Aller mest fornøyd er foreldrene med tilbudet fra de private.

Det bør være en tankevekker for politikerne at sykehusansatte løper stadig fortere, men uten at produktiviteten øker fordi investeringene uteblir.

Debatten om en av de viktigste konfliktene i vår tid lider under mangel på kunnskap om fortida.