Drapstruet eksens nye samboer i hundekonflikt

Fredrikstad-mannen troppet opp hos ekssamboeren for å få tilbake hunden sin. Nå er han dømt til sju måneders fengsel.

Episoden i desember i fjor startet, ifølge dommen fra Fredrikstad tingrett, med at mannen i slutten av 30-årene kom kjørende til sin tidligere samboers adresse med krav om å få tilbake en hund han var registrert som eier av.

Da ingen åpnet for ham etter gjentatt hamring på døra, fant han en murstein og kastet denne gjennom vinduet på inngangsdøra. Ifølge dommen, reagerte eksens nye samboer på dette ved å storme ut og slå mannen i hodet med et balltre, noe som igjen ble besvart med alvorlige trusler.

Drapstrusler

«Både tiltalte selv og NN har for retten forklart at tiltalte deretter skrek til NN at «han skulle komme tilbake og drepe ham», «nå er du død», eller lignende», heter det i dommen.

Før han kjørte av gårde, rygget han også bevisst bilen sin i bilen til eksens nye kjæreste.

Mannen i slutten av 30-årene tilsto å ha gjort det som ble beskrevet i tiltalen. Både han og forsvareren hans mente likevel han burde frifinnes for truslene, og hevdet disse hadde blitt framsatt i såkalt «berettiget harme».

Retten sa seg imidlertid ikke enig i at balltreangrepet var en formildende omstendighet.

Ulovlig kjøring

Mannen var også tiltalt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand i kjølvannet av episoden, noe han forklarte med at han hadde tatt både piller og amfetamin for å døyve hodesmertene som følge av å ha blitt slått ned.

I tillegg måtte han svare for en rekke tilfeller av kjøring uten førerkort, samt ett tilfelle av kjøring uten at bilen hadde lovpålagt trafikkforsikring.

Dommen fra tingretten påpeker at hvert av tiltalepunktene, med unntak av truslene, isolert sett ville blitt straffet med bøter. I sum kom man likevel fram til at 30 dagers fengsel var en passende straff, inkludert strafferabatt på ti dager for mannens tilståelser.

Samledom

Samtidig viste det seg at han hadde en tidligere dom på seg fra april 2017 som i utgangspunktet tilsa samfunnsstraff, alternativt seks måneders fengsel.

Til tross for gjentatte innkallinger, møtte mannen aldri opp for å gjennomføre denne samfunnsstraffen, og forklarte dette med at han hadde befunnet seg i Sverige på det aktuelle tidspunktet.

«At samfunnsstraffen ikke kunne iverksettes, skyldtes således kun tiltalte selv, og viser etter rettens mening en manglende vilje til å gjennomføre», heter det i dommen.

På bakgrunn av dette ble de to dommene slått sammen til en samlet fengselsstraff på sju måneder.