VURDERES: Både Fredrikstad og Sarpsborg kan få bysykkelordning, lignende Oslo.

Vurderer bysykkel-utleie i Fredrikstad

Sykkel er i vinden i Fredrikstad og Sarpsborg, hvor det kan bli sykkelutleie i sentrum slik som i Oslo.

Denne uka åpnet Bypakke Nedre Glomma en anbudskonkurranse om å utrede en bysykkelordning i de to byene. Bysykkelordninger andre steder går ut på at innbyggerne kan låne med seg sykler mellom forskjellige stasjoner i sentrum – ved hjelp av enkel selvbetjening og til lav pris. Fleksibilitet er nøkkelordet.

Positiv ordfører
– Det er en politisk bestilling. Det var oppe til vurdering i Fredrikstad for noen år siden, da var ikke tida inne for det. Nå synes vi tida er moden for å vurdere det igjen. Jeg synes det er et spennende tiltak for å øke sykkelbruken, og vi er hele tida på leting etter flere slike tiltak, sier Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) til Dagsavisen Østfold.

Har satt av en halv million
Bypakka har behov for en uavhengig og objektiv vurdering av forutsetningene for å ha bysykkelordning i regionen, og det er dette oppdraget som nå er ute på anbud. Både en felles ordning for begge byene og separate ordninger i hver by skal utredes.

– Bysykkelordning ble igjen et tema da regjeringen utlyste ekstra belønningsmidler til fylkeskommuner og kommuner som vil satse på tiltak for å redusere bilbruken. Som leder av samferdselskomiteen og medlem av styringsgruppa i Bypakka, synes jeg det er fint å få utredet bysykkel, som er velprøvd i andre byer, som for eksempel Oslo, sier fylkespolitiker Olav Moe (KrF).

Bypakka søkte om drøyt 35 millioner ekstra og fikk innvilget 15 millioner. Av dem er det satt av en halv million til en slik utredning, ifølge prosjektleder Gry Rustad Pettersen i Bypakke Nedre Glomma.

– Nå er det viktig å snu alle steiner, tror jeg, for å redusere biltrafikken, sier Olav Moe.

– Ikke en sykkelby
Og det skal tilsynelatende være bred politisk enighet om akkurat det. I styringsgruppa som har bestilt utredningen, sitter politikere både i posisjon og opposisjon fra begge kommuner og fylkeskommunen.

Fredrikstad-ordføreren mener byen, til tross for et forholdsvis bra utbygd sykkelveinett allerede, har et stort potensial innen sykkelsatsing. Han vil ikke kalle Plankebyen en sykkelby helt ennå.

– Nei, jeg kan ikke si vi er det. Vi har bedre resultater enn Sarpsborg og landsgjennomsnittet i slike undersøkelser, men sammenlignet med andre byområder har vi fortsatt mye å gå på, sier Nygård.

I Bypakke Nedre Glomma samarbeider Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen om framtidens transportsystem. Blant annet kan Fredrikstad formannskap i dag sørge for at det blir en høringsrunde for en kjempesatsing på et felles sykkelveinett med Sarpsborg. Opptil én milliard kroner kan totalt bli investert i en kraftig oppgradering og utbygging av sykkelvei­nettet, kunne vi fortelle i vår førsteutgave sist lørdag.

I Moss foreslo den politiske posisjonen i fjor høst nettopp en bysykkelordning i sitt forslag til budsjettendringer. Der fant de 200.000 kroner til å etablere en bysykkelordning etter modell fra hovedstaden, men visjonene er ikke utredet nærmere.