Vil kutte 3.0 mill. på de frivillige

Hjelperne i Frivilligsentralen bistår nærmere 500 vanskeligstilte mennesker hver uke. Nå vil kommunedirektøren kutte støtten på 3.0 millioner i året til de frivillige organisasjonene.

– Vi forstår at vi ikke driver et lovpålagt tilbud som kommunen er tvunget til å bevilge penger til. På den annen side vil det være uforståelig dersom kommunen ikke vil støtte Frivilligsentralen og alle de andre foreningene som koordinerer et formidabelt hjelpetilbud til mennesker som trenger en hånd i hverdagen. Uten driftsstøtte er det over og ut for oss, påpeker Inger Marie Solgård, daglig leder ved Frivilligsentralen på St. Croix.

Les også: Alternativ jul i Fredrikstad: Slik blir årets julefeiring (+)

Gir av seg selv

Høsten 2020 leder Solgård en stab på nærmere 350 mennesker som på frivillig basis hjelper folk i store deler av Fredrikstad med enkle oppgaver i hverdagen. 

– Dette er mennesker som gir av seg selv, og hvor de langt fleste ikke en gang ber om å få dekket verken bensinutgifter eller bussbilletten, understreker avdelingslederen og legger til:

– Det er mange innbyggere i denne kommunen som sliter i det daglige. Det kan være barnefamilier uten nettverk, innvandrere som ikke mestrer integreringen, aleneboende syke eldre og så videre. Da kan det være godt å få besøk fra en frivilling som kan hjelpe til med språkopplæring, dataundervisning, å få handlet inn mat på butikken, følge et barn til svømmehallen eller hva det måtte være. Men skal vi holde dette store apparatet i gang, må vi også ha noen ytterst få lønnede mennesker samt lokaler å være i, forklarer Solgård om Frivilligsentralene som også har kontorer på Gressvik og Selbak slik at kontakten med nærmiljøene lengst mulig kan opprettholdes.

Les også: – Innvandrere over 50 år er en gruppe som lett blir glemt (+)

Prisgitt politikerne

Både Solgård og Lene Mathisen som leder det frivillige tiltaket Home Start er bekymret for konsekvensen som kan komme av de foreslåtte innsparingene.

– Utfordringen er at det egentlig ikke er noe å ta av. Noe lønnsutgifter til å drive frivillige organisasjoner må påregnes. En kan ikke basere en helkontinuerlig, årlig drift av slike virksomheter på utelukkende dugnad. Dessuten må man ha et sted å være. Derfor er vi nå prisgitt politikerne. Og det gjelder selvfølgelig alle foreninger og organisasjoner som driver i frivillig-bransjen, poengterer Lene Mathisen overfor Demokraten.

Ingen løfter 

Atle Ottesen, Aps gruppeleder, har flere ganger uttalt at han ikke vil kommentere enkeltsaker i kommunedirektørens budsjettforslag:

– Vi er midt i budsjettforhandlingene med våre samarbeidende partier (SV, Sp. Rødt, MDG og Bymiljølista journ. anm). Det vil være umulig for meg å kommentere enkeltsakene mens dette pågår. Men 24. november skal vi ha en pressekonferanse om hva vi vil gjøre av endringer i kommunedirektørens budsjettforslag. Så da skal vi ha svarene klare, sier Ottesen til Demokraten.

– Men du må vel kunne si noe om hvilken holdning Ap har til de som jobber med frivilligheten i samfunnet?

– Det er vel ingen hemmelighet at vi ønsker å stimulere til slikt arbeide. Sånn har det alltid vært og derfor skal vi se hva vi kan få til også denne gangen, svarer Ap-gruppelederen.

Rødts gruppeleder Hannah Berg ønsker heller ikke å være meddelsom før 24.11.

– Vi har sendt en hel masse spørsmål til administrasjonen både om denne saken og en langt rekke andre saker. Så får vi se hva som ligger bak tallene blir før vi kan fastslå hvilke endringer i budsjettforslaget som kommer. Men også Rødt synes selvsagt de frivillige yter mye flott innsats i samfunnet som det er viktig å støtte opp under, poengterer Rødt-gruppelederen i bystyret.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og de andre Dagsavisen-utgavene, se våre abonnementstilbud her.