Vil ha luktfrie skoler og barnehager

Astma- og allergiforbundet ber om røyk- og parfymefrie skoler og barnehager i hele fylket, av hensyn til de som er plaget. Kommunene er lunkne.

I et brev til alle ordførere i Østfold, argumenterer Norges astma- og allergiforbund (NAAF) med at dårlig inneklima i skoler og barnehager medfører økte plager hos personer med astma og allergier.

Blant annet trekkes parfymeprodukter fram som en årsak til inneklimaproblemene.

– Når man sitter i mange timer med dufter og kjemikalier rundt seg, gjør det noe med konsentrasjonen. Dette påvirker både barn og ansatte, og parfymerte produkter fører til irritasjon i luftveiene uansett om man har astma og allergi, eller ikke, hevder regionsekretær i NAAF Østfold, Mona L. Marthinussen.

Les også: Rektor ber ansatte og elever droppe parfyme
Les også: Juleduftene tar knekken på allergikere (+)

Savner respons

Ifølge NAAF er antallet som utvikler astma- og allergisykdommer økende. Studier viser at 20 prosent av norske barn har eller har hatt astma innen ti års alder, og rundt åtte prosent blant voksne.

Ordfører-brevet avsluttes med et ønske om at følgende forslag fremmes for kommunestyrene:

«Foreldre, elever og ansatte i barnehager og skoler må gjøres oppmerksom på problemene parfymeprodukter og røyklukt medfører. Alle skoler og barnehager i kommunen skal være parfyme- og røykfrie. Dette innebærer at både barn og voksne møter opp på skolen og i barnehagen uten lukt av hud, hår eller klær. Lokalene vaskes med parfymefrie produkter, produkter som håndsåper og alle vaskemidler i skolen/barnehagen skal være uten parfyme. De ansatte har ikke lov å røyke i arbeidstiden.»

– Vi sendte ut det samme i fjor, men har fått dårlig med svar. Kommunene føler kanskje at de har større problemer å ta tak i, men vi minner om paragraf 9 i opplæringsloven som sier at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, sier regionsekretæren.

Hun mener det er viktig å få fram at parfymefrie produkter ikke er så vanskelig tilgjengelig som man kanskje skulle tro.

– Vi jobber også aktivt med å bevisstgjøre forbrukerne på at det finnes gode og rimelige parfymefrie alternativer, sier Marthinussen.

– Dette handler ikke om å klage, men et reelt ønske om å fremme bedre helse for alle, legger hun til.

Les også: Tar allergier på alvor

edquist02

SKEPTISK: Halden-ordfører Thor Edquist (H). FOTO: Martin Næss Kristiansen

Delte meninger

De aller fleste kommuner har i dag røykfri skoler og barnehager, men når det gjelder parfymefritt virker holdningen å være mer avmålt.

Halden-ordfører Thor Edquist er kjent med brevet, men har foreløpig ikke rukket å ta saken videre. Han innrømmer likevel at han er skeptisk til en politisk regulering av duft.

– Jeg syns det griper veldig inn i folks privatliv å nekte bruk av parfyme på skolene våre. Det er også et spørsmål om hvor grensen skal gå, mener Edquist.

Heller ikke Moss kommune har løftet saken politisk i nyere tid, og ifølge Roger Andresen i oppvekst- og utdanningsavdelingen er det heller ikke aktuelt.

– Vi mener det er mer hensiktsmessig å gå i dialog med dem som er plaget av dette – både elever og ansatte – og tilrettelegge på best mulig måte, slik vi gjør med andre typer allergier, forteller han.

Også Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård bekrefter å ha mottatt brevet, og forteller at han har bedt administrasjonen gjøre en vurdering med tanke på å begrense parfymebruk i deres skoler og barnehager.