Vil gjøre industriområdet Øra klimanøytralt – Frevar får millionstøtte

Styret i Oslofjordfondet har vedtatt å gi 27 millioner kroner til åtte nye og spennende forskningsprosjekter i næringsliv og offentlig sektor i Østfold, Vestfold, Telemark og Buskerud – deriblant til Frevar KF.

Det opplyser Oslofjordfondet tirsdag i en pressemelding, hvor styreleder Rune Fredriksen, som også er bystyremedlem for Ap i Fredrikstad, uttaler:

– Vi har fått mange søknader av høy kvalitet. Grønn omstilling har stått i fokus i årets utlysning, derfor er det gledelig at mange av prosjektene som får støtte, kan gi viktige bidrag til miljøvennlig vare- og tjenesteproduksjon rundt Oslofjorden.

– Det er også kjekt å se at ordningen med kvalifiseringsstøtte fungerer etter hensikten. Mange av forskningsprosjektene som får midler i år, er utviklet ved hjelp av forprosjektmidler fra Oslofjordfondet, sier Fredriksen.

Vil gjøre Øra klimanøytralt

Frevar KF eier og driver Fredrikstad kommunes prosessanlegg for avløpsrensing, vannproduksjon, energigjenvinning og avfallshåndtering. Nå får foretaket fire millioner kroner til et forskningsprosjekt der målet er å gjøre industriområdet Øra klimanøytralt.

Forskningen skal bidra til at hverken material- eller energiressurser i området går til spille. Så langt det er mulig, skal bedriftene resirkulere tilgjengelige ressurser i stedet for å kjøpe nytt utenfra.

Felles database

For å få til dette, skal det etableres effektive systemer for samhandling og sirkulær økonomi. Det blir blant annet laget en dynamisk og brukervennlig database for hele Øra, som viser hvilke ressurser som til enhver tid er tilgjengelig.

Det skal også gjennomføres minst fire konkrete innovasjonsprosjekter der bedrifter i området tar i bruk nye metoder som øker miljø- og ressurseffektiviteten for Øra samlet, heter det i pressemeldingen.

– Kan ha stor overføringsverdi

Det legges stor vekt på å utvikle gode modeller for næringsutvikling basert på samhandling mellom privat og offentlig virksomhet og forskningsmiljøer. Forskerne skal også analysere og dokumentere hva som fremmer og hemmer denne typen industriell symbiose.

– Dette er et spennende prosjekt der de resultatene og modellene man kommer frem til, kan ha stor overføringsverdi for tilsvarende industriområder i andre deler av Norge, sier Lill Irene Cressey, sekretariatsleder for Oslofjordfondet.

Partnere for Frevar KF i dette prosjektet er Borg Havn IKS, Kronos Titan AS, Metallco Stene AS, Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NSSØ), Fredrikstad kommune, Østfoldforskning AS, LCA.no AS, Høgskolen i Østfold og Eyde-klyngen.