– Vi streiker til arbeidsgiver tar til fornuft

– Vi jobber i helse- og omsorgssektoren, og så skal ikke arbeidsgiveren ta vare på sine egne?, spør foretakstillitsvalgt i Delta, Tone Lie Nilsen.

Onsdag morgen i forrige uke gikk nærmere 500 ansatte ved norske sykehus ut i streik. Årsaken er at deltidsansatte med under 20 prosent stilling, midlertidig ansatte og tilkallingsvikarer ikke er meldt inn i tjenestepensjonsordningen, og dermed ikke får opptjent alderspensjon eller er dekket av uførepensjon eller etterlatteforsikring ved død.

LES OGSÅ: Kommunal leder granskes: 8 av 22 ansatte sa opp jobben på ett år (Demokraten+)

Steinaldersk opplegg

Det er Fagforbundet, arbeidsorganisasjonen Delta, Parat, LO, FO, Creo og EL- og IT-forbundet som er i konflikt med arbeidsgiverordningen Spekter.

– Det er skammelig at ikke arbeidsgiver tar vare på sine egne, sier streikeleder Tone Lie Nilsen, som rapporterer om stor støtte fra pasienter, pårørende, fagforbund og kolleger.

Ifølge Delta er partene langt fra hverandre i forhandlingene.

– Vi streiker til arbeidsgiver tar til fornuft. Dette handler om grunnleggende rettigheter og om framtida vår. Det dreier seg om 10.000 ansatte. 161 av dem jobber her i Østfold, sier Nilsen.

LES OGSÅ: Fagforbundet oppdaget renholdskonkurrent på Facebook (Demokraten+)

Rammer de svake

Det er de lavtlønte, dem med lave stillingsbrøker, og svak tilknytning til arbeidslivet som rammes av manglende pensjon. Flertallet av dem er kvinner.

– Vi vet jo at det dreier seg om 75 prosent kvinner.

– Ville dette vært et problem i dag, dersom andelen var 75 prosent menn?

– Vi har ikke lik lønn engang. Det er viktig å være fagorganisert, ellers hadde vi verken hatt den femte ferieuka eller pappapermisjon. Nå er det viktig at vi står sammen for å kjempe om bedre vilkår, avslutter Nilsen.

– Mange av de streikende sørger for at arbeidsdagen flyter godt for klinikerne, sier kommunikasjonssjef Bjørn Hødal ved Sykehuset Østfold.

Merker streiken godt

Det er 60 streikende spredt på 40 avdelinger ved Kalnes.
– Vi har fått rapportert i dag at noen pasienter må vente lenger på undersøkelsene de er satt opp på. Men det er ikke en situasjon hvor det er fare for liv og helse, sier kommunikasjonssjef ved sykehuset Kalnes, Bjørn Hødal.
– Vi ber alle møte til avtalene de er satt opp på, og beregne litt ekstra tid, sier han. Sykehuset merker streiken best i administrasjonen.
– Dette kan endre seg fra dag til dag. Nå følger vi spent med videre, det er alltid en fare for opptrapping i en slik konflikt, sier han.