– Vi er blitt bedre

Gjennomsnittlig behandlingstid for byggesaker i Fredrikstad var 305 dager i 2015. På tre år ble den kuttet til 149 dager.

– Fredrikstad kommune har de siste årene forbedret seg kraftig på tidsbruk på planer, men det er alltid rom for forbedringer, sier ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) til Demokraten.

Tidkrevende prosjekter

Sist uke måtte Nygård og resten av formannskapet tåle til dels kraftig kritikk fra Trond Delbekk, styreleder i Vekst i Fredrikstad og kjent gründer for Værste gjennom en årrekke.

LES OGSÅ: - Fredrikstad går glipp av hundrevis av arbeidsplasser (Demokraten+)

Trond Delbekk.
Foto: Trine Sirnes

Delbekk (bildet) hevdet at det i Fredrikstad kommune kunne vært skapt mange hundre nye arbeidsplasser de senere årene dersom planprosessene innenfor byggesaksområdet ble raskere ekspedert. Delbekk viste blant annet til de sammenlignbare kommunene Moss og Hamar, hvor byggeaktiviteten i fjor var henholdsvis 60 og 90 prosent høyere målt ut fra folketall.

Ordfører Jon-Ivar Nygård innrømmer at Fredrikstad har et forbedringspotensial, men understreker samtidig at kommunen er på rett vei:

– Vi har fattet flere vedtak hvor vi ber om forbedringsprosesser. Rådmannen er i gang med dette. I stor grad handler det nok om å rigge seg annerledes når det gjelder de store byutviklingsprosjektene. Det er de som er mest komplekse og hvor tidsbruken ofte er større enn vi alle skulle ønske oss, sier Nygård til Demokraten.

Fra 305 dager til 149

– Hva kan du si om saksbehandlingstida i Fredrikstad kontra kommunene Fredrikstad kan sammenligne seg med?

– Vi beveger oss helt klart i riktig retning. I 2015 hadde vi en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 305 dager, i 2016 206 dager, i 2017 222 mens vi i 2018 kom ned til 149 dager. Til sammenligning brukte Sarpsborg 84 dager i 2017. Drammen 147 og Kristiansand 187 dager, opplyser Nygård.

– Med tanke på jobbskapings-mulighetene i Fredrikstad peker Trond Delbekk overfor Demokraten spesielt på de gamle sykehusbyggene på Cicignon, som har stått tomme i fire år, samt lanseringen av Værste-torvet fra 2013, som også befinner seg på planprosess-stadiet. Har kommunen et forbedringspotensial?

– Ja, det har vi. Cicignon-prosjektet har nå nødvendige vedtak for å komme i gang og vi håper å kunne bringe Værste-torvet videre om kort tid.

– Delbekk har et poeng?

– Både og – fordi framdrift på planer avhenger av to parter. Min erfaring er at det er forbedringspunkter på begge sider, men mitt ansvar er å bidra til at kommunen blir betydelig bedre i årene som kommer, svarer ordføreren.