– Veldig fint at Idyll-festivalen ser viktigheten av bærekraft og miljø

Fredrikstad kommune svarer IDYLL Festivalen om miljøtiltak og dreneringsproblematikk.

Onsdag kom nyheten om at Idyll-festivalen, som i 2019 flyttet fra Stortorvet til Isegran, igjen vurderer å flytte på seg. I en kronikk fra festivalsjef Terje Olsen kommer det fram at de blant annet ser store utfordringer med dreneringen på festivalområdet, men også det de mener er manglende vilje fra Fredrikstad kommune til å iverksette miljøtiltak.

«Fredrikstad har i dag dessverre ikke fokus på den rette utvikling, men dette er noe vi håper er i endring. Til nå er det alt for få i og rundt kommunen som engasjerer seg i miljø, og dette må endres. Vi må slutte å tro at miljø er en trend sak, og reagere», skriver Olsen blant annet.

Les også: Idyll-festivalen vurderer å flytte fra Fredrikstad

– Ta gjerne kontakt

Etatssjef for miljø utvikling i Fredrikstad kommune, Gunhild Bøgseth, svarer følgende på festivalsjefens utfordring:

– Det er veldig fint at Idyll-festivalen ser viktigheten av bærekraft og miljø. Dersom det er miljøtiltak- og muligheter de ønsker å diskutere med kommunen må de veldig gjerne ta kontakt med oss slik at vi får mer kunnskap om hva de etterlyser i sin kronikk, skriver hun i en e-post til Demokraten.

Når det gjelder utfordringene rundt drenering på Isegran, forteller kommunens etatssjef for bygg og eiendom Voica D. Imrik at det jobbes med tiltak.

– I oktober 2019 utarbeidet Etat for bygg og eiendom en plan for drenering, etter at virksomhet Park ved Inger Hilmersen og etaten sammen med graveentreprenør kom fram til et forslag til dreneringstiltak på Isegran, skriver Imrik i e-posten.

Les også: «IDYLL Festivalen startet i Fredrikstad fordi vi vil ha den her»

Har sendt søknad

Hun utdyper at Fredrikstad kommune også har ønsket å utvide parkeringsmulighetene på øya, ved å anlegge plasser til ytterligere 10-15 biler inntil området for drenering.

– Før vi skulle bestille gravearbeider henvendte parksjefen seg muntlig til fylkeskonservator, på bakgrunn av dreneringsplanen. Fylkeskonservatoren uttalte at dette var søknadspliktig tiltak, og vi sendte inn søknad 21. januar 2020. Vi nedjusterte tiltaket fra opprinnelig plan. Ny parkeringsplass er ikke med og dreneringstiltak er beskrevet i to byggetrinn, med et sterkt ønske om at det første og enkleste tiltaket besvares først, skriver Imrik videre.

Samtidig opplyser hun at det ikke har lyktes kommunen å få tak i rette saksbehandler hos Fylkeskonservatoren for en status i saken, som følge av omleggingen fra Østfold til Viken fylkeskommune.