Vår aller siste festningsforvalter?

Karin-Elin Berg (41) har etter eget ønske sagt opp jobben som festningsforvalter i Fredrikstad. Det er uvisst om Forsvarsbygg vil rekruttere en ny person inn i den prestisjetunge lederstillingen.

Av: Arne Børresen

–  Etter fem flotte og spennende år som festningsforvalter, er det foretatt endringer i struktur og beslutningsveier som i stor grad har endret mandatet og dermed stillingsinnholdet. Jeg ønsket derfor å gå videre til nye og spennende oppgaver, skriver Berg i en sms til Demokraten.


Karin-Elin Berg (43) har sagt opp jobben som festningsforvalter i Fredrikstad. Det er foreløpig uklart om Forsvarsbygg vil videreføre stillingen. Arkivfoto: Arne Børresen


Blir sentralisert bort?

Berg presiserer over Demokraten at hun ikke har noe ønske om å utdype årsaken til oppsigelsen som ble levert inn i romjula, utover hva hun skriver i tekstmeldingen. Hun henviser i stedet til sjef for de syv festningsforvalterne i Viken, Pål Reinholdt:

–  Jeg kan bekrefte at Berg har sagt opp, men ikke formelt sluttet ennå. Inntil videre er det festningsforvalteren i Halden, Morten Kjølbo, som har ansvaret for bygningsmassen i Fredrikstad, opplyser Reinholdt til Demokraten.

Han kan ikke si noe om når festningsforvalterjobben vil bli lyst ut på nytt – eller om det i det hele tatt vil skje. Forsvarsbygg har, som Berg selv påpeker, vært gjennom flere strukturendringer de senere årene.

–  På lik linje med alle andre virksomheter og bedrifter må vi ta en løpende vurdering av hva som er mest hensiktsmessig. Vi må derfor bruke noe tid på hva vi bestemmer oss for, forklarer Pål Reinholdt.

–  Kan Gamlebyen og Fredrikstad bli en del av Haldens festningsverk dersom det blir aktuelt å spare bort ledelseskostnader?

–  Vi har ingen konkrete planer på tapetet. Festningsforvalteren i Halden er kun engasjert midlertidig for å ta hånd om Fredrikstad, opplyser sjefen for festningene Akershus, Kongsvinger, Fredriksten, Karljohansvern (Horten), Fredriksvern (Stavern), Oscarsborg (Drøbak) og Fredrikstad Festning.


Tomt kjempebygg

Hele 1.2 millioner kvadratmeter bygningsmasse forvaltes i Forsvarsbyggs Viken-avdeling. I Fredrikstad har det vekket undring at Infanterikasernen i Gamlebyen, med sine drøye 5600 kvadratmeter, har stått nærmest ubrukt flere år.

Reinholdt understreker bestemt at det er mange flere enn bare den avgåtte festningsforvalteren som har ansvaret for at kjempebygningen har stått nærmest tom siden den ble renovert i 2014:

–  Dette er som kjent en vernet bygningsmasse som det knytter seg mange begrensninger til. Det er derfor litt mer komplisert å leie ut denne bygningen enn andre moderne bygg. Ventilasjonsanleggene i bygget er for eksempel en av grunnene til dette. I hele vår ledelse har vi imidlertid vært opptatt av å jobbe for å få fram én stor leietaker enn mange små. Kasernen er nemlig ikke egnet for en hel masse mindre leietakere, noe vi også har erfart gjennom sporadisk utleie. Derfor er vi nå i kontakt med både kommunale og statlige myndigheter for å se om det er mulig å finne en interessent som kan benytte seg av hele bygningen, opplyser Pål Reinholdt.

–  I formannskapet i Fredrikstad i 2017 lanserte dere en plan for å lage studentboliger i samarbeide med Fredrikstad kommune – er dette et prosjekt dere fortsatt jobber med?

–  Ja, det er ett av alternativene som kan være aktuelle.