Vanskelig for UDI å avdekke: Søskenekteskap avslørt via tips

Saken om Fredrikstad-kvinnen som giftet seg med sin egen bror i Vietnam, ble avslørt via tips. Men det finnes ingen varslingsrutiner for slike saker, som er vanskelig for UDI å avdekke.

– Ring oss gjerne hvis du har mistanke om proforma-ekteskap, sier Rolf Anthonisen i UDI.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har sammen med politiet brukt fem år på å rulle opp en omfattende sak om ulovlig innvandring, der en kvinne bosatt i Fredrikstad fikk både broren og søsteren inn i landet på falskt grunnlag.

Det var i januar 2013 at kvinnen, som opprinnelig er fra Vietnam, giftet seg med sin bror i hjemlandet. Samtidig giftet søsteren hennes seg med samboeren hennes. På den måten fikk alle tre norsk statsborgerskap.

1. april ble de tre hovedaktørene i saken dømt til henholdsvis 90 og 45 dagers fengsel for bevisst å ha hjulpet to familiemedlemmer til ulovlig opphold i Norge. Søsteren til Fredrikstad-kvinnen har fått en reduksjon i dommen på grunnlag av hun er aleneforsørger for et lite barn. Broren til Fredrikstad-kvinnen er formelt siktet i saken, men ikke dømt. Han returnerte til hjemlandet for fire år siden.

Ikke unikt

Selv om saken er spesiell, er den ikke unik: Bare 2018 kom det 11.000 førstegangssøknader om familieinnvandring. Omfanget av uriktige søknadsopplysninger er ifølge etatene vanskelig å avdekke. Det er ikke lett å kontrollere om en vigselattest fra utlandet er forfalsket.

Det finnes ingen varslingsrutine når det kommer til mistanke om ulovlig innvandring eller proformaekteskap, men du kan tipse UDI direkte (se fakta). Tipsene kan være anonyme.

– Det du skal tenke på før du tipser oss, er hvorfor du ønsker å tipse. Hvis årsaken er at du ønsker å ramme en ekskjæreste eller noen andre du har et dårlig forhold til, er det ikke en god grunn til å ringe oss, sier Rolf Henry Anthonisen, underdirektør for familiegjenforening.

Han opplyser at UDI ønsker førstehåndsopplysninger, og ikke rykter.

– Det vil si at du selv sitter på kunnskapen du formidler, og ikke videreformidler rykter.

Omgår regelverket

Hovedproblemet med et proformaekteskap er ifølge Anthonisen at det kommer folk inn i landet, som ellers ikke hadde kommet inn.

– I Norge kontrolleres og reguleres innvandringen via lovverket. Når proformaekteskap lykkes og folk kommer inn i landet på feilaktig grunnlag, får vi ikke regulert innvandringen som ønsket.

I Fredrikstad-saken gjelder de feilaktige opplysningene de grunnleggende vilkårene for innvilgelse av familieinnvandring. Saken hadde også uheldige ringvirkninger da to barn ble folkeregistret med uriktige foreldre. Videre hadde en av personene fått over én million kroner i støtte fra Nav selv om hun hadde fått opphold på feil grunnlag.

Det er mange småtegn som kan være indikatorer på et proformaekteskap. Eksempler på dette vil være stor aldersforskjell på de to partene, at partene gifter seg på tvers av kulturer, at de ikke snakker samme språk, navnene på postkassen kan være avvikende fra husstandsmedlemmene, og at partene ikke kan ting om hverandre som ektepar normalt vet.

UDI ber om tips

Hvis du har mistanke om at noen i ditt nærmiljø eller på arbeidsplassen er i landet som følge av ulovlig familieinnvandring, bør du stille deg selv to spørsmål før du tipser UDI, sier Anthonisen.

– Det ene er hvorfor du skal melde det inn, hvilken konsekvens det får. Og det andre er hvorfor du ikke skal melde det inn, og hvilken konsekvens dét får. Vi vurderer alle tips som kommer inn, og setter derfor pris på at de som tipser har gjort seg en del vurderinger i forkant, slutter han.