– Umenneskelig og uakseptabelt

Fylkestingsrepresentant Monica Gåsvatn (H) har sendt spørsmål til fylkesrådet om nedleggelsen av Fiske og fangst på Kalnes videregående skole. – Håndteringen av denne saken er hårreisende, sier hun.

Høyres fylkestingsrepresentant i Viken, Monica Carmen Gåsvatn, sitter i utdanningskommiteen og har nå sendt et spørsmål til fylkesrådet. Der spør hun blant annet om forutsetningene var tilstede for å legge ned studiet, en avgjørelse som har fått stor påvirkning på livene til de ungdommene som gikk Vg1 med fordypning i faget.

– Spesielt denne eleven har nå fått livet satt på vent i ett år av systemet. Her er vi tradisjonelt sett så opptatt av at ungdommer skal gjennomføre videregående, og vi vet at det ofte er fordi de ikke er motivert at de ikke fullfører. Nickolas Hansen er ekstremt motivert, men så får han ikke lov til å fullføre. Det synes jeg er umennesklig og urettferdig.

Kommentar: Hvorfor legges fiskerilinja ned når det er nok søkere, læreplasser og lærekvoter?

Feilaktig nedlagt

Gåsvatn mener at studiet har blitt lagt ned på feil grunnlag.

– Fylkesråd Siv Henriette Jacobsen mener at det måtte være 15 elever i klassen. Det stemmer ikke. I vedtaket om å opprette linja, var det ikke ført i pennen noe antall på hvor mange elever som var «tilstrekkelig», og i Viken fylkeskommune kan man stille spørsmål ved om søkertallet til enhver tid skal være avgjørende for opprettelse av linjer. Vi må alltid vurdere samfunnsnytte kontra lønnsomhet.

Hun synes at fylkesrådet må rydde opp i denne feilen umiddelbart, og at spesielt situasjonen til Nickolas Hansen må ordnes opp i.

– Håndteringen av denne saken er hårreisende. Her er det systemet som har feilet, og da må systemet ordne opp. Når de klarer å ordne opp for elevene i Bærum, der en tvilling fikk skole i hjemkommunen, og den andre måtte reise langt vekk, bør fylkesråden klare å ordne opp her også. Hun har også nettopp hatt et innlegg i Demokraten der hun skriver om at trivsel på skolen er viktigst, sier hun.

Og legger til:

– Her har Kalnes videregående gjort alt de kan for at Nickolas skal trives og motivere han for et yrke, også får de dette slaget i trynet. Det går ikke an.

Les også: La ned studietilbud midt i sommerferien - tilbød plass 86 mil unna

Vedtatt uten behandling?

En annen som stiller spørsmål til fylkesrådets beslutnig om nedleggelse av linjen, er Gåsvatns partifelle og leder av utdanningskommiteen Tore Opdal Hansen. I hans spørsmål lurer han på om det er vanlig at fylkesrådet legger ned eller justerer undervisningstilbudet i fylket uten at det behandles politisk.

Gåsvatn mener at de som sitter i utdanningskommiteen er tilsidesatt i denne saken.

– I 2019 vedtok og fylkespolitierne Østfold denne nye yrkesfaglige linjen, og alle var enige om å framsnakke og satse på den. Nå legges den ned uten at vi involveres.

Hun sier også at hun reagerer med undring når Jacobsen uttaler til Demokraten at linjen den aldri har eksistert.

– Da vil jeg gjøre fylkesråden oppmerksom på at linjen ligger fortsatt inne på Vilbli.no som søkbar linje, og som et tilbud i Viken fylkeskommune. Det burde jo ha vært fjernet, hvis det ikke skal eksistere lenger - eller aldri har eksistert, mener Høyre-politikeren.

Kommentar: «Fylkesrådet vil innføre nærskoleprinsippet for elevene i Viken fylkeskommune»