Tollere til aksjon mot fiskesmuglere

Tolletaten og Fiskeridirektoratet har slått seg sammen for å avdekke forsøk på å smugle såkalt turistfisk ut av Norge.

I en samarbeidsaksjon i september ble en bil fra Litauen stoppet på Ørje med 102,5 kilo makrell og sild om morgenen 16. september.

– Vi prioriterte denne gangen kontroll av fisketurister som forlater Norge via grenseoverganger på Østlandet og Vestlandet. At det bare ble ett beslag, tyder på at flertallet av de kontrollerte fisketuristene kjenner regelverket og har tilpasset seg kvotene, sier divisjonsdirektør Heidi Vildskog i Tolletatens grensedivisjon.

Tolletaten har så langt i år gjort 77 beslag av i alt 9,1 tonn turistfisk.

LES OGSÅ: Kjørte i 150 km/t i 40-sone forbi ungdomsskole og boligstrøk

I ukene 38 og 39 ble det gjennomført flere kontroller på riksvei 2 ved Eda, E6 ved Svinesund, E18 ved Ørje samt på ferjekaiene i Bergen, Oslo og Stavanger. Om lag 150 kjøretøy med turister som hadde med fisk, ble stoppet og kontrollert i forbindelse med aksjonen.

– Vi er helt avhengig av tverretatlig samarbeid for å kunne stoppe ulovlig utførsel av fisk fra Norge, sier Thord Monsen, seksjonssjef for kontrollseksjonen i Fiskeridirektoratet.

Utførselskvoten er 20 kilo for gjester ved registrerte turistfiskebedrifter, og 10 kilo for alle andre. Turistfiskere skal dokumentere at fisket har skjedd i regi av en registrert turistfiskebedrift.

Avgrensningen gjelder innenfor en periode på sju dager. Du kan ikke lenger ta med troféfisk i tillegg til utførselskvoten.

LES OGSÅ: Rekordhøy grensehandel: Brusprodusentene håper på avgiftskutt