Tidligere riksadvokat om Nav-skandalen: – Det er sterk grunn til å beklage

75 feilaktige dommer er avsagt i Nav-skandalen, ifølge tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch. Han ga en uforbeholden unnskyldning under høringen torsdag.

Av: Marie De Rosa og Jens Marius Sæther

I dag begynte høringen om den mye omtalte Nav-skandalen på Stortinget.

Den første som måtte forklare seg for en stappfull høringssal er tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch. 

Busch, som var Riksadvokat i 22 år, startet innledningen sin med å gi en uforbeholden unnskyldning til de dømte. 

– Det er sterk grunn til å beklage at min etat har bidratt til uriktige domfellelser, sa Busch. 

– Min beklagelse er uten forbehold, gjentok han. 

75 feilaktige dommer

Ifølge Busch skal 75 feilaktige dommer være avsagt i Nav-skandalen. I 44 av tilfellene er fengselsdommen helt eller delvis sonet ferdig.

Navs egne beregninger viser at 2.400 trygdemottakere i tillegg har fått urettmessig krav om tilbakebetaling. 

Riksadvokaten er ansvarlig for å få gjenopptatt de uriktige dommene i Nav-skandalen

Busch gikk av bare noen dager etter pressekonferansen der han, sammen med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og Nav-direktør Sigrun Vågeng, informerte om det som er blitt kalt den største rettsskandalen i etterkrigstiden. 

– Skulle blitt orientert tidligere

Busch har tidligere uttalt seg kritisk om at han først 16. oktober ble orientert om at en rekke personer var blitt dømt i trygdesaker som bygde på feil lovanvendelse. 

Busch gjentok denne kritikken under torsdagens høring. 

– Det er flere skjæringspunkter der underretning med fordel burde blitt gitt. Informasjon til oss uansett tidpsunkt ville utløst aktivitets- og handleplikt fra vårt kontor, sa Busch under høringen. 

Busch mener han burde fått informasjon allerede sommeren 2017, da de første kjennelsene i Trygderetten kom som stred mot Nav sin praksis. 

– Hadde vi hørt om det som gjenspeilte seg i Nav i 2019, hadde jeg forsømt min aktivitetsplikt om jeg hadde sagt at dette må dere ordne opp i selv. 

Arbeids- og sosialminister Hauglie har tidligere forklart at alarmen i hennes departement først gikk 30. august i fjor. 

Busch forklarte at det ikke kom noen henvendelser til hans gamle kontor på det tidspunktet. 

– Vår dør ville vært åpen og det ville ledet fram til handling.

Avbrøt soning

Busch forklarte at Riksadvokaten først 17. oktober fikk oversendt lister over dommer avsagt i saker knyttet til Nav-skandalen. 

– Vi ringte deretter til påtalemyndigheten i politidistriktene der det var saker og ikke forelå opplysninger om sonede dommer. Målet var å hindra at det ble innkalt til soning eller avbryte påbegynt soning, sa Busch. 

Dette ledet ifølge Busch til at en person som da satt i fengsel fikk soningsavbrudd og ble løslatt dagen etter. I tillegg ble tre etterlysninger til soning avbrutt. 

– Dommer etter 2016 antok vi var ferdig sonet og at det ikke hastet med. 

Tidligere har det kommet fram at Riksadvokaten ikke ble informert på et tidligere tidspunkt fordi embetet «praktiserer full offentlighet». Det går fram av et notat fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til Arbeidsdepartementet fra 4. oktober som Bergens Tidende har fått tilgang til.