Tidlig bompenge-slutt ved Svinesundsbruene

Det blir slutt på bompengeinnkreving ved Svinesundsbroene i løpet av 2020, fem år tidligere enn forventet, opplyser Samferdselsdepartementet.

– Det er alltid gledelig når vi kan avslutte bompengeinnkreving. Spesielt når vi kan avslutte tidligere enn først antatt. I løpet av neste år blir det slutt på innkreving av bompenger på Svinesund. Det er om lag fem år raskere enn forventet, sier statssekretær Tommy Skjervold (Frp) i Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

På Svinesund har det vært bompengeinnkreving siden den nye brua ble åpnet 1. juli 2005. Norske og svenske myndigheter har samarbeidet om innkrevingen. Bompengeinntektene blir fordelt mellom de to landene, og går til å dekke lån som ble tatt opp til utbygging av veien.

Ny avtale med svenskene

Regjeringen har i statsråd fredag godkjent at bompengeavtalen mellom Norge og Sverige, som gjelder for innkrevingen, kan endres på noen mindre punkter. Dette gjelder omlegging innenfor takst- og kjøretøygrupper og oppheving av tilleggsavgift ved uteblitt bompengebetaling som er innført i Norge.

Den nye avtalen med Sverige, som vil bli undertegnet 23. september, vil ikke ha noen praktisk betydning for bilistene, heter det i pressemeldingen.

– Norge og Sverige arbeider samtidig med en avtale om avvikling av innkrevingen på Svinesund, opplyser Samferdselsdepartementet.