Thomas vil ikke lenger stemme på høyresida – misliker regjeringens nye taxifrislipp

Drosjeeier Thomas Jacobsen fra Fredrikstad er bekymret for sjåførenes framtid. Seksbarnsfaren Hakim er en av drosjesjåførene som risikerer å måtte jobbe mer og tjene mindre.

Av Aslak Bodahl / FriFagbevegelse

Den 1. juli neste år liberaliseres drosjemarkedet i byene. Det betyr følgende: Lokalpolitikerne kan ikke lenger begrense antall drosjeløyver etter behov, plikten om å tilhøre en taxisentral opphører og taxitjenester som Uber vil trolig oppfylle de nye kravene og bli tillatt.

Taper stemmer

Regjeringens frislipp av drosjeløyver får hard medfart. Norges Taxiforbund kaller lovforslaget for en destruktiv taxipolitikk. Frykten er dårligere tilbud til publikum, dårlige arbeidsforhold i næringen, større prisforskjeller og flere useriøse aktører.

Ved taxisentralen i Sarpsborg og Fredrikstad, som har 86 drosjeeiere med 130 biler og en omsetning på 153 millioner kroner i fjor, er det dårlig stemning.

– Regjeringen vil tape stemmer blant taxisjåførene. Jeg har alltid tilhørt den blå siden av politikken, men nå snur jeg. Vi vet at et frislipp er kontraproduktivt. Prisene vil ikke gå ned. Snarere tvert imot. Det vil bli dyrere å kjøre drosje, sier drosjeeier Thomas Jacobsen til FriFagbevegelse.

Han har vært trofast mot Høyre i alle år, men nå står Thomas på valglista til Senterpartiet i Fredrikstad. Valget om å skifte politisk side skyldes ikke bare at regjeringen vil fjerne taket på drosjeløyvene i byene.

Jacobsen sier at det er arbeidslivspolitikken over tid som har gått på tålmodigheten løs. Han liker verken den økte bruken av innleie eller framveksten av vikarbyråene.

– Nå er jeg først og fremst bekymret for levebrødet til de 250 sjåførene vi har i taxisentralen. Det er villet politikk at folk skal jobbe mer for mindre penger. Arbeidslivet blir uryddig, og sjåførene vil bli presset hardt i en næring som allerede er marginal, understreker han.

Les også: – Alle som vil skal kunne bli taxisjåfører

Frykter lengre dager

Hakim Sulaiman i Sarpsborg er en av sjåførene som kjører for Thomas Jacobsen. Han har ingen tiltro til politikerne i denne saken, og som far til seks barn i alderen 4 til 17 år frykter han at dagene bak rattet i snitt vil bli lengre - fra 10 timer til 15 timer – etter frislippet 1. juli neste år.

– Dette er absolutt ikke bra. Hvorfor må regjeringen ødelegge for de sjåførene som allerede har en presset jobb? Det forstår jeg ikke, sier han og rister oppgitt på hodet.

Hakim betegner det som en fullstendig krise for både sjåfører og kunder å fjerne taket på løyvene. Han vil heller ha et regelverks som sikrer anstendige arbeidsforhold og et godt tilbud til kundene.

– Drosjereformen vil virke ødeleggende på de som allerede har sjåføryrket som levebrød. Hvis jeg blir arbeidsledig, blir det vanskelig å få seg jobb igjen, mener den hardt arbeidende sjåføren.

Dagsavisen mener: Kjører over drosjesjåførene

River ned integreringen

Thomas Jacobsen, som også er styreleder i Sarpsborg og Fredrikstad taxisentral, hevder at regjeringens liberalisering av taxiløyvene oser av ideologisk overbevisning.

– Dette har ingenting med fornuft å gjøre. Forslaget er kunnskapsløst og av så dårlig kvalitet som overhodet mulig, sier Jacobsen, som er styreleder for det han omtaler som en «vellykket integreringsbedrift». 80 prosent av sjåførene har innvandrerbakgrunn fra 17 ulike nasjoner.

– Det regjeringen gjør nå er å rive ned en integreringsbransje for innvandrere. Verken skatt eller lovanvendelse er løst med det varslede frislippet, sier drosjeeieren.

– Alle som kommer inn i bransjen, har en vei å gå. Våre drosjesjåfører har gått den veien og fått justert seg etter norske kjøreregler. Hva så med de som ikke får en rettesnor? undrer han.

– Hvis framtidens sjåfører skal være uten en sentral ledelse, vil de utgjøre et problem både for politi og skattemyndigheter. Dette vil føre til mer skattesnusk, og etterforsking av pirattaxier er ikke noe politiet bruker ressurser på i dag. Regjeringen driver med revisjon og ikke politikk, sier han.

Hakim Sulaiman er drosjesjåfør ved taxisentralen i Sarpsborg og Fredrikstad.
Foto: Aslak Bodahl

Hakim Sulaiman er drosjesjåfør ved taxisentralen i Sarpsborg og Fredrikstad. FOTO: Aslak Bodahl

Dårligere i andre land

I Granavolden-erklæringen tar regjeringen til orde for økt bruk av delingsøkonomi i persontransporten. I praksis er det å si ja til sosial dumping og et løsarbeidersamfunn, ifølge Jacobsen. Han forstår ikke hvordan delingsøkonomi er synonymt med taxiyrket.

– Det er bare å se hvordan frislippet har artet seg i andre land. Etter at næringen ble liberalisert i Danmark og Sverige, har det blitt høyere priser og dårligere kvalitet, minner han om.

Jacobsen ser likhetstrekk mellom frislippet av drosjeløyver og problemet med at selskaper som Facebook og Google sluntrer unna skatt. Det samme vil skje når et utall hobbyløyvehavere vil splitte markedene, frykter han. Skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen har overfor FriFagbevegelse bekreftet at penger Uber tjener i Norge har funnet veien til skatteparadiset Bermuda.

Ikke enkelt å lure seg unna

Helge Orten (H), leder av transportkomiteen på Stortinget, sier at nye digitale løsninger vil gjøre det enklere å ha oversikt over kjørte turer.

–Det vil være krav til loggføring, og taksameterplikten blir videreført inntil et annet og bedre system kan tas i bruk. Det er altså ingen grunn til at det skal bli enklere å «lure seg unna». Aktører som ikke har til hensikt å følge norske lover og regler, vil ikke ha noen plass i denne næringen, påpeker han overfor FriFagbevegelse.

Taxisentralen i Sarpsborg og Fredrikstad driver nå med det Thomas kaller for «endringsledelse» for å stå best mulig rustet til møtet med regjeringens frislipp av drosjeløyver neste år.

– Ja, det brenner i teltet akkurat nå, men vi skal ikke legge oss ned. Vi skal vinne denne kampen, selv om det blir dyrt for alle parter. Alle taper litt i en slåsskamp. Resepten blir å svare hardt, bli enda mer profesjonelle og sørge for at kundene fortrekker oss, sier Thomas Jacobsen.

Nye og bedre løsninger

Høyre-representanten påpeker at regjeringen har lagt fram et lovforslag som legger til rette for økt konkurranse der det er grunnlag for det. I hovedsak gjelder dette i de største byområdene.

– I distriktene, der det ikke er grunnlag for konkurranse, vil fylkeskommunene få mulighet til å tildele eneretter, det vil si en eksklusiv rett til å kjøre drosje. Det vil sikre et godt tilbud i hele landet, sier Orten til FriFagbevegelse.

– Den teknologiske utviklingen gjør det mulig å utvikle nye og bedre løsninger for kundene, og det vil gi bedre informasjon om kvalitet og pris. Store deler av taxinæringen har selv tatt i bruk denne teknologien for å forbedre tilbudet, understreker han.

I årene som kommer tror Orten kundene i enda større grad vil etterspørre sømløse reiser fra dør til dør.

– Drosjene vil være en viktig del av dette tilbudet, men da må vi samtidig legge til rette for en regulering som gjør at flere aktører kan tilby drosje som en del av sitt tilbud. Jeg er overbevist om at det vil gjøre drosjene mer relevante som en viktig del av kollektivtilbudet i årene som kommer, og at kapasiteten kan utnyttes bedre til beste for både kundene og næringen, sier han.