Svak økning i antall tilfeller med harepest

De fleste tilfellene er rapportert fra Viken og Trøndelag.

Folkehelseinstituttet har observert en svak økning i antall sykdomstilfeller med harepest rapportert til meldesystemet MSIS.

Høsten er normalt tiden for harepest, og personer som ferdes i skog og mark bør være oppmerksomme på hvordan man kan unngå sykdommen, skriver Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Det er meldt 12 tilfeller i august og september. De fleste tilfellene er rapportert fra Viken og Trøndelag.

Harepest er en smittsom sykdom som kan overføres fra dyr til mennesker. Harepest gir vanligvis et mildt sykdomsbilde hos mennesker. Sykdommen starter vanligvis akutt med feber, frysninger, hodepine og tretthet. Ubehandlet kan sykdomsforløpet være langvarig. Sykdommen behandles med antibiotika.

Les også: Kommunen sjekker rør etter varsler om rotter i boligområde (Demokraten+)

 

Kan smitte via mygg

Man smittes enten ved direkte kontakt med syke eller døde harer, via drikkevann forurenset av gnagere hvis man drikker fra bekker i naturen eller brønner, eller ved innpusting av støv som er forurenset av syke dyr eller deres avføring, for eksempel ved stabling av ved, feiing av muselort eller opprydding av musebol. Man kan også bli smittet via bitt av bitt av mygg og flått, skriver instituttet.

De anbefaler folk å være forsiktige med å håndtere døde eller syke harer og smågnagere, å unngå å drikke vann direkte fra naturen i områder med mye smågnagere, og beskytte seg mot mygg og flått når man ferdes i naturen. En bør også være forsiktig ved feiing av muselort eller andre aktiviteter der muselort kan virvles opp og pustes inn.

Veterinærinstituttet har påvist harepest fra harer i Trøndelag. Fra Sverige har veterinærmyndighetene rapportert et utbrudd av harepest blant harer i Norrbotten. Påvisning av harepest hos hare er et varsel til befolkningen om at smitten finnes i området.

Les også: – Hvis Covid-19 kan overføres via mygg, vil vi se en markant økning i varmen

2019 var et rekordår

I 2019 ble det i Norge rapportert om flere tilfeller av tularemi hos mennesker enn noen gang tidligere. Halvparten ble smittet i Hedmark (nå Innlandet). Til forskjell fra tidligere år var insektsstikk den dominerende smitteveien.

– Vi ser ikke den samme økningen i antall sykdomstilfeller som i 2019, da det totalt ble meldt 183 tilfeller, sier seniorforsker Tone Johansen ved Folkehelseinstituttet.

–  Det er likevel viktig å være oppmerksom på sykdommen, spesielt for mennesker som ferdes mye ute i skog og mark, sier hun.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.