Styrker innsatsen for en åpnere offentlig sektor

Med opprettelsen av et styringsråd, kan det bli enklere å finne ut hva de egentlig holder på med i mange offentlige virksomheter.

I fjor sommer kunne Dagsavisen opplyse at alt fra Jernbanedirektoratet og Medietilsynet til Norsk Helsenett og Norsk Romsenter, i flere måneder hadde unnlatt å legge ut informasjon om brev og dokumenter de hadde sendt og mottatt, på nettstedet eInnsyn.

Denne tjenesten ble opprettet av Oslo kommune og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) nettopp for at folk flest skal kunne få innblikk i aktuelle saker som angår eller interesserer dem.

Les også: 234 dager uten togdokumenter

– Demokratisk problem

– Et demokratisk problem, konstaterte Kristine Foss, rådgiver og jurist i Norsk Presseforbund, overfor Dagsavisen.

– Når du ikke får vite hva som skjer i konkrete saker, og heller ikke får kjennskap til saker, undergraver det innsynsretten og offentlighetsloven, og det er ikke bra.

Nå har den samme Foss blitt medlem av et nytt styringsråd som skal «sikre at eInnsyn utvikles i tråd med offentlig sektors og innbyggernes behov». Det får Dagsavisen opplyst i det nye Digitaliseringsdirektoratet, som ble en realitet 1. januar, til erstatning for blant annet Difi.

Les også: Arbeidstilsynet under lupen

– Nødvendig og viktig

Tirsdag hadde dette styringsrådet sitt første møte hvor mål og mandat ble diskutert.

– Styringsrådet skal være tett på den videre utviklingen av eInnsyn, og vil være et viktig sted å spille inn ting vi som brukere ikke synes er bra nok, sier Foss.

– Dette gjelder alt fra forsinkelser i publisering og søkemuligheter/inndeling av etater, til hvem som leverer til einnsyn og brukertilgang, fortsetter hun.

Ved at Norsk Presseforbund er en del av styringsrådet, «sikrer vi at mediene har en stemme inn i dette arbeidet». påpeker Foss.

– Det er nødvendig og viktig når vi vet at mediene er eInnsyns største brukergruppe.

Som Dagsavisen nylig skrev, har journalister mye å utsette på hvordan eInnsyn er å finne fram i. «Ganske ubrukelig» var en formulering som ble brukt i den saken.

I fjor spurte Dagsavisen Difi om hva de synes om at eInnsyn i stor grad bare inneholdt gammelt nytt. Difi svarte da at det var virksomhetenes ansvar å publisere på eInnsyn. Senere gjentok daværende digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) dette til Dagsavisen, gjennom sin statssekretær Paul Chaffey (H).

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Prioritering

Nå har det altså like fullt kommet på plass et ti personer sterkt styringsråd som skal «sikre innbyggernes behov». Det omfatter foruten Norsk Presseforbund, representanter for alt fra Arkivverket til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

– Har Dagsavisens artikler hatt noen betydning for opprettelsen av dette styringsrådet?

– Nei. Styringsrådet opprettes nå som et ledd i prosessen med utbredelse av eInnsyn til kommuner og fylkeskommuner, og arbeidet med produktstrategi for eInnsyn, svarer produktsjef Stein Magne Os i Digitaliseringsdirektoratet.

– Når ble det bestemt å opprette et slikt styringsråd?

– I eierskapsavtalen for eInnsyn mellom Oslo kommune og Difi, signert 15. november 2017, står det at eInnsyn skal ha et styringsråd og et brukerråd.

– Hvorfor har det tatt over to år fra avtalen ble undertegnet til styringsrådet kom på plass?

– Dette har vært et spørsmål om prioritering. Når vi nå intensiverer arbeidet med å øke utbredelsen av eInnsyn i fylkes- og kommunesektoren og skal jobbe frem en produktstrategi, kan styringsrådet spille en viktig rolle for arbeidet framover.

– Innbyggernes behov

– Hva håper dere å oppnå med styringsrådet?

– For å sikre at eInnsyn utvikles og forvaltes i tråd med offentlig sektors og innbyggernes behov, vil Digitaliseringsdirektoratet benytte styringsrådet til samarbeid, dialog og innspill til strategisk retning og utviklingstiltak, svarer Os.

– Hva mener dere er innbyggernes behov?

– eInnsyn er en fellesløsning som har som en av sine oppgaver å legge til rette for at innbyggerne får oppfylt sine rettigheter til åpenhet og innsyn i offentlig forvaltning i tråd med offentligregelverket. Dette behovet/rettigheten er oppfylt, svarer Os.

– Videre blir det jobbet kontinuerlig med brukerinnsikt og brukerbehov for å videreutvikle eInnsyn sin bruksfunksjonalitet. For å gi innbyggerne enda bedre muligheter til innsikt i offentlig forvaltning blir eInnsyn nå tilbudt til kommuner og fylkeskommuner slik at innbyggerne etter hvert kan få tilgang til dokumenter og informasjon fra hele offentlig sektor på ett sted, fortsetter han. 

Brukerrådet som Os nevner, er for øvrig for lengst på plass. Formålet med det er «å gi de offentlige virksomhetene som bruker eInnsyn, informasjon, legge til rette for diskusjon og få innspill fra et bredt spekter av forvaltningen», opplyser han.