Streken fra 1995 bestemmer hvem som kan ha søndagsåpent i Onsøy

– Forskriften fungerer ikke sånn den er i dag, sier Jon-Ivar Nygård (Ap) og partifelle Atle Ottesen. Nå ønsker de endringer i søndagsåpent-praksisen i Fredrikstad.

I loven om helligdagsfred heter det at butikker skal være stengt søndager. Unntak gjelder for såkalte Brustadbuer (lokaler under 150 kvadratmeter) og butikker i områder definert som turiststeder, og som er avhengige av å holde åpent på søndager for å overleve.

– Vi er positive til søndagsåpent i turistområder. Men det er viktig at forskriften slår rettferdig ut, at den er treffsikker. Det er den ikke slik den står i dag, sier ordfører Jon-Ivar Nygård og peker på et kart over Fredrikstad.

– I dag er det denne streken som avgjør hva som er et turistområde og ikke.

GAMMEL OG FEIL: Denne streken ble satt noe etter at forskriften ble vedtatt i 1995, og brukes fortsatt til å definere Fredrikstads turistområde. Det er feil, mener Nygård. FOTO: LOVDATA.NO

Få turister på Ørebekk

Streken innebærer at alt sør for Ørebekk er definert som turistområde. Mens kystperlen Engelsviken, ikke er det.

– Dette gjør at forskriften virker mot sin hensikt, mener Nygård.

– Det er ikke mange turister her på Ørebekk.

Dispensasjonen for butikker i turistområder gis enten for helåars søndagsåpent, eller for deler av året, når en butikk er avhengig av en ekstra dag med drift for å overleve ute i distriktene.

– Hvis alle får ha søndagsåpent kan kundene dra til de større butikkene og handle. Da mister den lokale butikken inntekt, mener Nygård.

– I klartekst tar de store butikkene bunnen ut av markedet og henter ut den ekstrainntekten som de små skulle hatt fordel av?

– Ja, du kan si det slik.

– Så er det jo sånn at hvis alle skal ha søndagsåpent, forandres samfunnsstrukturen vår. Da må vi ha åpne barnehager, hvis alle skal jobbe på søndager. Og det er det vel ingen som vil, legger Atle Ottesen til.

Ulønnsom ekstradag

Nygård sier at en utglidning av regelverket har mange uheldige ringvirkninger.

– Hvis flere må jobbe på søndager, har det effekt på familielivet, og velferdstilbud. Det vil dessuten bli mer varetransport, og i sum gi dyrere matvarer.

For det lønner seg ikke å ha åpent på søndager hvis alle har det, mener de.

– Det er veldig dyrt å holde åpent en ekstra arbeidsdag. Jeg tror ikke egentlig butikkene vil det selv engang, sier Ottesen.

– Hvofor har de søndagsåpent hvis det ikke lønner seg?

– For ikke å tape marked overfor dem som har det. Med de økte kostnadene blir det veldig lite lønnsomt å holde åpent den ekstra dagen. Og folk vil ikke ha det heller, det er ikke lenge siden vi gikk i fakkeltog mot søndagsåpent. Derfor må vi se på dette på nytt.

Ap sender nå et forslag om forskriftsendring på høring til bystyret, om at turistsonen skal gå langs kysten.

– Det er mer riktig, for det er der turistene er.

Dersom forslaget blir vedtatt, sendes det til Fylkesmannen som må enten godkjenne det, eller ikke. Hvis endringen vedtas, er det mellom fem og seks søndagsåpne butikker i Fredrikstad som må stenge eller begrense tilbudet sitt.

LES OGSÅ:

Kommentar: Hva har Ap gjort for å være i forkant?

Egil (81) fikk endelig se sitt kjære Tottenham