Stortingspolitikere vil lære av Fredrikstad

Stortingsrepresentantene Himanshu Gulati og Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet var tirsdag ettermiddag i møte med ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) og partienes gruppeledere. Fredrikstad kommunes arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme stod på agendaen.

Av Tomm Pentz Pedersen

- Vi ønsket rett og slett å lære mer om kommunens erfaringer på dette området.  Etter dagens korte presentasjon virker det som at man her i byen har kommet fram til flere gode virkemidler, sier Jon Helgheim.

Våge å snakke om problemene

- For ti år siden hadde ingen av oss trodd at vi kom til å oppleve at ungdommer fra byer som Fredrikstad, Larvik eller Moss reiste ut for å bli IS-krigere. Nå vet vi at det har blitt en realitet, poengterer Himanshu Gulati (Frp).

- Samtidig er det viktig å være åpen om problemene, rett og slett tørre å snakke om utfordringene. Og ikke minst lære mer om hvorfor unge velger å dra til slike plasser.

På grunn av nærheten til grensa og Sverige er Fredrikstad mer utsatt enn mange andre steder, mener stortingsrepresentant Jon Helgheim.

- Det nasjonalistiske miljøet i Sverige er mye større enn mange tror. Med bakgrunn i dette har Fredrikstad dessverre fått flere erfaringer med å håndtere både grupperinger og enkeltpersoner enn mange andre kommuner. Lokale virkemidler er viktig. Arbeidet som gjøres her i Fredrikstad ser vi fungerer - disse erfaringene bør overføres lokalt til andre steder av landet og løftes inn nasjonalt. Er det noe verden har vist oss er det at tragiske terroraksjoner som vi ser internasjonalt, også kommer til å bli gjennomført i Norge.

Framvekst av nazistiske bevegelser

I 2016 forbød politiet Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) å holde en demonstrasjon i Fredrikstad. Året etter og i fjor høst gjennomførte den høyreekstreme organisasjonen demonstrasjoner i byen. Ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) har tatt sterk avstand fra og ønsket forbud mot at Den nordiske motstandsbevegelsen skal få ha demonstrasjoner her i kommunen.

 - Var også dette tema under tirsdagens møte?

- Vi brukte litt tid på å snakke om hva DNM er og at det bør være nasjonal oppmerksomhet om framveksten av nazistiske bevegelser. Det er krevende å jobbe med holdninger blant barm og unge mens de samtidig får marsjere i gatene. Vi har derfor bedt nasjonale myndigheter vurdere et forbud av denne organisasjonen, eller at politiet følger miljøene enda tettere. Men vi ser jo absolutt at det er dilemmaer her knyttet til ytringsfrihet. 

- Det er positivt at stortingsrepresentanter kommer ut og får kunnskap fra dette feltet. Jeg vet ikke om Fredrikstad kan regnes som en foregangskommune i dette arbeidet, men vi er i alle fall en kommune som har kommet svært langt og vi har flinke folk som jobber med tematikken.

Jurist Anine Kierulf, fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter sa i fjor høst til NRK at et forbud er problematisk.

– Grunnlovens forbud mot forhåndssensur gjør at man i utgangspunktet ikke kan forby demonstrasjoner fra noen, heller ikke fra organisasjoner med skremmende budskap.

- Slike demonstrasjoner bør ties i hjel

Gruppeleder i Fredrikstad, Bjørnar Laabak (Frp), mener det er viktig å løfte arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme til et nasjonalt nivå.

- Her i Fredrikstad har vi et godt samarbeid med politiet, dyktige kommunalt ansatte og et godt fungerende ungdomsråd. Dagens presentasjon opplever jeg som både viktig og nyttig - jeg føler at vi har «hånda på rattet». Problematikken med å forby organisasjoner som Den nordiske motstandsbevegelsen er jo akkurat dette med ytringsfrihet. Jeg tar også avstand fra motdemonstrasjoner, vi burde heller tømt byen og tiet i hjel hele DNM-demonstrasjonen.

 - Det er mye som fungerer bra her i Fredrikstad, men årsaken til hvorfor ungdommer støtter voldelige holdninger må tas tak i med en gang, avslutter stortingsrepresentant Jon Helgheim.