Store mengder ulovlige våpen omsatt i Norge

Store mengder ulovlig våpen er de siste fire årene blitt kjøpt og solgt på internett i Norge.

Sørøst politidistrikt har siden 2015 etterforsket og avdekket denne omsetningen, og har gjort beslag av et betydelig antall våpen som ikke er registrert i politiets våpenregistre.

Beslagene omfatter både hel- og halvautomatiske våpen, fremgår det av dommer Aftenposten har lest. Flere av sakene er alt avgjort ved rettskraftige dommer, mens noen av sakene fortsatt er under etterforskning.

Ifølge avisen utgjør også våpendeler en del av netthandelen, men politiet har gjennom beslag funnet mange funksjonsdyktige våpen.

På en pressekonferanse onsdag vil det bli gitt en status og oversikt over alt som er avdekket i etterforskningen.