BEKYMRET: Leder ved overgrepsmottaket i Østfold, Ann Helen Lomsdalen, skulle gjerne hatt kapasitet til å følge opp flere overgrepsofre.

Sprengt kapasitet ved overgrepsmottaket

Overgrepsmottaket i Østfold får stadig flere henvendelser, men kun én psykolog i 20 prosent stilling gjør det vanskelig å gi god nok oppfølging.

– Psykologen vår er her bare én dag i uka, og det er altfor lite. Vi må rett og slett si nei til mange som trenger oppfølging, og det er jo tragisk, sier leder ved overgrepsmottaket i Østfold, Ann Helen Lomsdalen.

Så langt i år har de hatt hele 63 pasienter innom, og det er langt flere enn på samme tid i fjor. Da fikk de inn 72 personer i løpet av hele året, i det som til da er et «toppår» for mottaket.

– Bare i mai hadde vi 13 pasienter innom, og det er det høyeste antallet vi har hatt på én måned noensinne. Så langt i september har ti personer oppsøkt oss, og fem bare de siste dagene, sier Lomsdalen.

For lav stillingsprosent

Overgrepsmottaket har også ansvar for oppfølging av pasientene, men på grunn av at de kun har psykolog i 20 prosent stilling, blir det vanskelig å gi et godt nok tilbud til alle.

– Vi får henvisninger fra fastleger og helsesøstre for pasienter som har blitt utsatt for overgrep tidligere. Det er best å gjøre det her fordi vi har et godt team og en psykolog som er spesialist på oppfølging av overgrep, men vi har dessverre ikke kapasitet til å følge opp dem som ikke har kommet til oss med en gang.

– Vi trenger en høyere stillingsprosent for psykologen vår hvis vi skal få hjulpet flere av dem som oppsøker oss, sier Lomsdalen.

– Oppsøk bistandsadvokat

Erfaringsmessig blir rundt halvparten av alle de mulige voldtektene som håndteres ved overgrepsmottaket anmeldt, og Lomsdalen skulle ønske tallet var høyere.

– Samtidig er dette ofte komplekse saker med mange elementer å ta hensyn til, og mange har fra før en trøblete hverdag. Derfor anbefaler vi enkelte ganger å oppsøke bistandsadvokat for å søke råd før man går til anmeldelse, forteller Lomsdalen.

Hun er desto mer bekymret for de store mørketallene rundt overgrep.

– Vi vet at bare rundt ti prosent av dem som blir utsatt for overgrep oppsøker oss. Med økningen vi har sett siste året, betyr det at det begås 700–800 overgrep bare i Østfold hvert år. Vi håper selvfølgelig økningen skyldes at flere oppsøker oss, men frykter at mørketallene fortsatt er like store, sier Lomsdalen.

Frykter ufarliggjøring

Hun er bekymret for at ufarliggjøring av seksualitet i samfunnet generelt har gått for langt, og at det fører til at både egne og andres grenser skyves på.

– Både russetiden og fadderperioden i høyere utdanning har tatt helt av. Man skal så klart kunne ha det moro, men må samtidig tenke på grensesetting for seg selv og andre, og kanskje tenke gjennom hva man faktisk ønsker å være med på, slutter Lomsdalen.