Frustrerende!

I kjølvannet av rådmannens kutt-forslag med blant annet utsettelse av Arena Fredrikstad og mindre midler til rehabilitering- og nyetablering av kunstgressbaner, avholdt FRID ledermøte for Fredrikstad-idretten.

- I 2016 fikk vi signaler om ny bane, men nå ser det ut til at det ikke bli slik allikevel. Det er ganske frustrerende, sier Tormod Hermansen, hovedleder i Gresvik IF

Fullt og frustrerende

- Rekrutteringen på Gressvik er bra og behovet for en ny bane er stort. Det er ikke bar vi som sier dette -også NFF’s behovsanalyse viser at kapasiteten er i ferd med å sprenges. I ytterste konsekvens kan det hende vi må begynne å si «nei, det er fullt» til barn og unge fordi vi ikke har plass, forklarer Hermansen.

Han får støtte av Begbys Jan Erik Svanberg-Borgersen:

- Å planlegge drift og klubbøkonomi når forholdene er så uforutsigbare er frustrerende.

Skaderisiko

- Kapasiteten er allerede sprengt hos de fleste breddeklubbene -hvor skal ungene trene når planlagt baner legges på is, spør Øyvind Johannessen, leder i Begby IL, og legger til:

- Det er et helsemessig aspekt her også; slitte og harde baner øker risikoen for skader og mange av kunstgressmattene har allerede passert best før-datoen.

Kutter talerøret

Begby lederne uttrykker også bekymring over rådmannens forslag om halveringen i FRID-tilskuddet (fra 850 000 til 400 000 kroner, red. anm.):

- Idrettsrådet er talerør og en samlende arena for det lokale idrettslivet, og et så stort kutt er dramatisk, sier Johannessen. Kollega Svanberg-Borgersen går lengre i sin kritikk:

- Det er rett og slett forkastelig å kutte budsjettet med så mye. Om noe, trenger Fredrikstadidretten et sterkere FRID -ikke svakere.