Sport

Vår Aurora (7) jubler for klubbens tiltak

Med prosjektet «Idrettsglede for alle» har fotballgruppa i Skiptvet IL innført gratis trening.

– Økonomien skal ikke være avgjørende for om barn og unge skal få spille fotball og oppleve idrettsglede i fellesskap. Det er stramme tider for mange, derfor blir 2023 året uten treningsavgift. I første omgang, smiler leder av fotballgruppa, Frank Fredriksen.

Gratis for alle

Skiptvet idrettslag i Østfold består av tre grupper; fotball-, håndball- og ski/sykkelgruppe. Fotballgruppa har omtrent 150 medlemmer, hvor treningsavgiften ligger mellom 1.000 og 2.000 kroner avhengig av alder på medlemmet.

– Snittet på treningsavgiften ligger rundt 1.200 kroner, med en medlemsmasse i alderen fra seks år og oppover, forteller kasserer Pål Gunnar Svartedal. I år nuller han denne avgiften. Med god grunn:

– Vi i styret har fått direkte henvendelser på at treningsavgiften blir for dyr, og barnet må slutte i laget. Tidligere samarbeidet vi med Skiptvet kommune og Lions om bistand til avgiften for ekstra pressede familier. Nå blir det gratis for alle. Dagens stramme økonomiske situasjon rammer flesteparten av oss. Det er nok mange som ikke tør å spørre om hjelp, dermed blir det enklest å si at barnet har mistet lysten på å spille fotball. Unnskyldninger vi ikke klarer å fange opp.

Hver dag ser lederne i fotballgruppa til Skiptvet idrettslag gleden barn og unge har av anlegget i bygda. Fra venstre: Herman Røed Johansen (11), Frank Fredriksen (leder), Live Marie Skjelle (8), Johannes Buraas Prusac (11), Vår Aurora Skjelle (7), Varg Lukas Skjelle (11), Pål Gunnar Svartedal (kasserer), Philip Grønbeck-Svendsen (11) og Lars Hjalmar Gjerstad Aase (11).

Frir til næringslivet

Leder i fotballgruppa, Frank Fredriksen, håper også tiltaket med gratis treningsavgift gir økt rekruttering til klubben.

– Jeg er overbevist om at vi kommer til å få flere medlemmer når dette blir ytterligere kjent. Det er mange som er på banen og spiller fotball hver kveld. Barn og unge som ikke er medlemmer hos oss. Når det er sagt har tilbakemeldingene i lokalsamfunnet vært udelt positive.

– Jeg kan ikke gå i butikken uten at det er noen som klapper meg på skuldra og roser tiltaket, gliser han.

Man kan ikke kategorisk si at fotball har blitt dyrt, men at det er en uhåndterlig utgift for noen er det ingen tvil om.

—  Henrik Lunde, Norges fotballforbund

Klubben mister en inntektskilde. Hvordan løser dere bortfallet av treningsavgift?

– Uten tvil, gratistilbudet koster penger. Med noen justeringer på mindre arrangement vi har hatt tidligere, tåler klubbkassa det i år. Men vi har en jobb å gjøre. Nå frir vi til det lokale og regionale næringslivet, svarer Fredriksen, med følgende oppfordring til bedriftsledere som ønsker å støtte en god sak:

– Ta kontakt. Vi har mange ledige reklameplasser på gjerdet rundt anlegget vårt.

Kan bli permanent gratistilbud

I de fleste større kommuner er idrettsanleggene kommunale – i Skiptvet eier idrettslaget anlegget selv. En stor fordel, mener Fredriksen og Svartedal, som roser dugnadsinnsatsen i klubben og bygda.

– Om det er snømåking eller annet vedlikehold, her stiller alle opp. Vi gjør heller ikke forskjell på bygdas egne barn og unge eller om man kommer fra en nabokommune. Det skjer jo at klubber mister lag på grunn av for få deltakere. Ønsker foreldrene at barna skal være aktive på fotballbanen er våre porter åpne. Vi kan lett etablere 10 nye lag både med tanke på plass og ledige treningstider, hvis det skulle bli nødvendig.

Tilgang på trenere og lagledere er heller ikke noe problem, sier fotballeder Frank Fredriksen.

– På hvert lag er det minimum to voksne som har tatt på seg et ansvar. Det er faktisk sjelden vi behøver å spørre om noen kan være trener eller lagleder. Mange ønsker kurs og mer kunnskap, noe vi i styret selvfølgelig tilrettelegger for.

I første omgang blir treningsavgiften gratis i 2023.

– Får vi med oss næringslivet kan ordningen bli permanent. Med noen sponsorer på laget, i tillegg til egen dugnadsinnsats, skal det ikke mye til før vi har et regnskap som går i balanse, avslutter Frank Fredriksen i Skiptvet idrettslag.

Frank Fredriksen og Lars Gunnar Svartedal i Skiptvet idrettslag ønsker flere med i fotballfamilien, og det er gratis. – Vi ser at det er barn som ikke kan komme på treninger, derfor har vi innført gratis treningsavgift. Snart blir det byttedag i klubben, sier lederne i fotballgruppa.

– Store forskjeller i Fotball-Norge

Seksjonsleder klubb og aktivitet i Norges Fotballforbund, Henrik Lunde, lovpriser tiltaket i Skiptvet idrettslag.

– Et strålende tiltak fra klubben. Det blir spennende å følge utviklingen for å se hvilke effekter dette har på deltakelsen, sier han til Dagsavisen.

Får NFF tilbakemeldinger på at treningsavgiften er årsaken til at barn og unge ikke deltar i organiserte aktiviteter?

– Ja, det gjør vi dessverre. Det er store forskjeller i Fotball-Norge, og man kan ikke kategorisk si at fotball har blitt dyrt, men at det er en uhåndterlig utgift for noen er det ingen tvil om. Dette er nok en utfordring som har økt i omfang med den økonomiske situasjonen i Norge for tiden, sier Lunde i NFF og viser til en rapport om kostnadsnivået i idretten:

– Fotballforbundet deltok i 2020 i en stor rapport utarbeidet av Oslo Economics på vegne av Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund. Berit Kjøll var tydelig etter å ha lest rapporten, «Vi må redusere kostnadene i barne- og ungdomsidretten».

Henrik Lunde i Norges Fotballforbund har ingen komplett oversikt over klubber som har gjennomført det samme tiltaket som fotballgruppa i Skiptvet IL.

– Brandval idrettslag på Kongsvinger har gjort dette i flere år, og gjør det – så vidt vi vet – fortsatt. Brandval fortalte at dette ble et økonomisk vellykket forsøk, da velvilje fra sponsorer og andre medførte at inntektene økte. Jeg vil tro at også Skiptvet har regnet på dette. Vi får meldinger fra hele landet om private aktører som har stor vilje til å støtte lignende tiltak.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: