– Søknaden stemmer ikke med virkeligheten

Hans Ek (Sp) mener det er for stort avvik mellom søknad og virkelighet, i spørsmålet om lagring av importsøppel i Borg havn.

Saken om søppel som importeres fra England til Borg Havn, var i dag oppe i formannskapet. Søppelimportøren Geminor AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til å mellomlagre omlag 2000 tonn i uka, noe som ugjør omlag 70.000 tonn årlig.

Avfallet er ifølge søknaden såkalt RDF pakket i plastballer. RDF (Refuse derived fuel) beskrives som sortert og grovkvernet avfall av inneholder plast, papir og tre. Ballene mellomlagres i transitthall på Borg Havn før de sendes til mottakerne.

I søknaden til Geminor er det vedlagt bilder av transitthallen, og av plastballer som er godt pakket inn i rundballeplast, stablet på mafiflak og i containere. Blant mottakerne av avfallet er Bio-El, Sarpsborg Avfallsenergi og Borregaard, som forbrenner ballene til energi.

LES OGSÅ: Bekymret for at plastballer havner på sjøen (Demokraten+)

Et foreløpig nei

Formannskapet tok torsdag stilling til hvorvidt de kan godkjenne en slik lagring i Borg Havn.

Arbeiderpartiets Victor Kristiansen stilte forslag om at kommunen må se grundigere på sakskomplekset før den skal opp i bystyret neste uke.

– Det er en del ting i saken vi vil se nærmere på, og administrasjonen vil også formulere et nytt forslag til uttalelse som vi må komme tilbake til i bystyret, sa han.

LES OGSÅ: Fredrikstad er avhengige av andres søppel (Demokraten+)

Redde for forsøpling og rotter

– Vi har også spørsmål rundt dette. Er alt under tak, eller ligger deler av det litt ut i terrenget? Er det ryddig, uryddig? Dette er ting som vi må ta opp før vi kan behandle det videre, sa Lino Lubiana (Kr5F).

– Jeg ser med forbauselse at det som står i saken ikke stemmer med det som er faktisk. I søknaden vises det som at alt lagres tørt i transit, men det stemmer ikke. Det ligger rundballer ute, som har ligget der i mange år. Der kommer det fulgler og rotter til. Vi ser også at det ikke bare er rent trevirke i disse ballene. Søknaden stemmer ikke med virkeligheten, Senterpartiets Hans Ek.

– Jeg er enig med Lino og Hans Ek. Det ligger rundballer ute på området, de ligger ikke under tak.

Formannskapet besluttet enstemming for Victor Kristiansens forslag.

LES OGSÅ: Fordbud mot å levering av svarte søppelsekker innføres i løpet av året

LES OGSÅ: En uutholdelig stank