Smittevern blir en stor utfordring for SFO, mener Fagforbundet

Samtlige yrkesgrupper innen skole og SFO må involveres i forberedelsene til gjenåpningen av skolen på mandag, sier May-Britt Sundal i Fagforbundet. Hun mener smittevernsveilederen burde gi tydeligere retningslinjer for bemanning.

Av: Helge Rønning Birkelund, Fri Fagbevegelse

Mandag denne uken ble mange barnehager gjenåpnet. Samme dag kom veilederne for smittevern i grunnskolen, ungdomsskolen og videregående opplæring.

Førstkommende mandag åpner skolene og SFO for 1.- 4. trinn, og noen grupper yrkesfagelever. May-Britt Sundal, som leder yrkesseksjonen for kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet og sitter i forbundets arbeidsutvalg, mener smittevernsveilederen for skolefritidsordningen, eller aktivitetsskolen, er mangelfull.

Les også: – Barn kan ikke klare å holde avstand når de er i leken (+)

Tydeligere retningslinjer

Veilederen burde gitt tydeligere retningslinjer for skolefritidsordninga når det kommer til bemanning, mener Sundal.

– Faste grupper som tilbringer mye tid sammen både i skole og SFO gjør at det må planlegges godt i forveien, sier hun til FriFagbevegelse.

– Gruppene som skal være sammen om dagen er på opp til 15 elever. Skal de være sammen hele dagen, betyr det både på skole og i SFO. Da er det viktig med et tett samarbeid ikke bare mellom skoleeier og skoleleder, men også SFO-lederen for å få et helhetlig tilbud til elevene. Det kommer ikke tydelig nok fram i smittevernveilederen, mener Sundal.

– Hvordan skal man forholde seg til smittevern hvis alle 15 elevene i gruppen skal ha ulike aktiviteter? Eller skal alle gjøre det samme hele tiden? Det må tas hensyn til elevers krav til opplæring, men også deres fritidsinteresser, dersom dette skal kunne gjennomføres. Ledelsen i skole og SFO må samarbeide tett fram til åpning sammen med de tillitsvalgte, mener Sundal.

Les også: – Dette er å engasjere seg i egen læring, og det er jo det vi vil ha

Husk renholderne

Samtidig stiller det store krav til renholdet, mener Fagforbundet.

– Det er ulike grupper som jobber i skolen. For å sikre et fullt ut forsvarlig helsemessig tilbud, må det være et godt samspill mellom alle ansatte. Derfor trenger vi for eksempel nok renholdsoperatører, påpeker hun.

Det gjelder også i forberedelsene.

– Alle ansatte må få god opplæring i smittevern og smittehåndtering, mener Sundal.

Les også: Jobben hans hylles på sosiale medier: – Vi har ofte sittet med en følelse av at vi bare er i veien