Slik får du fradrag for bompenger

Det nærmer seg første faktura for Fredrikstad-ringen.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) kunne 59 000 pendlere kunne trekke fra bom- og fergekostnadene sine på skatten i 2018. Det har blitt færre av dem siden 2011, og en regelendring i 2016 reduserte antallet med fradrag med 17 prosent fra året før.

I Fredrikstad har debatten om bompenger preget kommune- og fylkesvalgkampen. Blant annet var mange negative til at kommunen åpnet bomringen bare tre timer etter at de feiret åpningen av den nye Seut-brua.

Men selv om regjeringen har spyttet inn 94 millioner til 100 meter vei på Simo-Ørebekk, har deler av kostnaden falt på Fredrikstads innbyggere og tilreisene, i form av bompenger.

LES OGSÅ: – Fredrikstad er traffikalt tilbakestående (Demokraten+)

Hvordan få fradrag for bom- og fergeutgifter

I Norge kan hele, eller deler, av reisekostnadene til for eksempel arbeid, dekkes over skatteseddelen. Men for å få skattefradrag for bompenger, må du i følge SSB oppfylle følgende kriterier:

1. Betale bompenger eller kjøpe fergebilletter under en arbeidsreise eller besøksreise hjem.

2. Bruk av egen bil på strekket med bompenger og ferge må føre til minst to timers kortere reise- og ventetid fra man reiser hjemmefra til man kommer hjem. I praksis gjelder ikke dette for besøksreiser hjem.

3. Ha samlede bom- og fergeutgifter over 3 300 kroner.

4. Ha samlet reisefradrag over nedre grense for reisefradrag. For inntektsåret 2018 var denne grensen på 22 350 kroner.

Fallende antall med fradrag for bom- og fergeutgifter

Figur 1 viser antallet som rapporterer inn kostnader for bom- og fergeutgifter. De aller fleste av dem fikk fradrag for disse kostnadene.

Figur 1. Antall med innrapporterte bom- og fergeutgifter

30 000 fikk fradrag i 2018

I 2011 fikk 86 300 personer fradrag, det høyeste tallet i perioden 2010–2018. I 2018 hadde dette antallet falt til 59 500.

Hvis man får fradrag for bom- og fergeutgifter, inngår disse i reisefradraget. I 2016 ble den nedre grensen for reisefradrag oppjustert kraftig fra 16 000 til 22 000. Det medførte at færre fikk fradraget, men for dem som fikk, økte det gjennomsnittlige beløpet og var på 25 800 kroner i 2018.

Totale innrapporterte bom- og fergeutgifter som ga fradrag passerte 1 milliard kroner i 2015, før det falt grunnet den økte nedre grensen for reisefradraget i 2016. Gjennom perioden har det totale fradraget ligget på rundt 950 millioner kroner.

I rene antall, er det selvfølgelig Oslo som har flest med fradrag for bom- og fergeutgifter. Dette er fordi Oslo kommune er den mest folkerike kommunen i Norge.

LES OGSÅ: Biltrafikken redusert etter innføring av bomring i Fredrikstad (Demokraten+)

Størst fradrag i øykommunene

– Om vi derimot ser på andelen av bosatte 17 år og eldre med fradrag, er det helt andre kommuner enn de store byene som dominerer. I 2018 fikk 13,1 prosent av de bosatte 17 år og eldre i Kvitsøy kommune fradrag for bom- og fergekostnader. Siden Kvitsøy er en øykommune, antar vi at dette skyldes relativt omfattende pendling inn til de større byene i Rogaland, skriver SSB.

Kommunen med høyest gjennomsnittlig fradrag for bom- og fergeutgifter i 2018 er derimot Herøy kommune litt sør i Nordland. I 2015, før nedre grense i reisefradraget ble økt betydelig, var Kvitsøy og Herøy også øverst i hver sin kategori.

Samtidig har det vært utskiftning blant de 20 kommunene med flest eller gjennomsnittlig mest bom- og fergeutgifter. For eksempel er Sør-Odal kommune i Hedmark og Averøy kommune i Møre og Romsdal kun med i 2015.

LES OGSÅ: Louise og Jan Georg var første syklister på den nyåpnede Seut-veien (Demokraten+)