Skyteprøven fra i fjor gjelder også under årets jakt

Miljødirektoratet åpner for at prøve fra i fjor også vil gjelde i år.

Koronasituasjonen gjør det vanskelig for storviltjegere å avlegge skyteprøve. Miljødirektoratet åpner for at prøve fra i fjor også vil gjelde i år.

– Dette er en pragmatisk løsning i år for å innfri de smittevernrestriksjonene som gjelder og samtidig kunne gjennomføre høstens jakt, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro, i en pressemelding.

Les også: Skade på container trolig årsak til plastutslippet

Årlig skyteprøve

Kravet til jegere er at de hvert år må avlegge og bestå en skyteprøve for å kunne delta på storviltjakt.

Dette blir vanskelig i en situasjon med sterke restriksjoner for idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet som innebærer at mange skytebaner trolig må ha redusert aktivitet. Det vil være utfordrende å gjennomføre skyteprøver innenfor de anbefalingene som er gitt frem til 15. juni.

Selv om det skulle komme lettelser i restriksjonene etter 15. juni, vil deler av skytesesongen allerede være over. Det vil øke presset på skytebanene ytterligere og igjen gjør det vanskeligere å gjennomføre gode smitteverntiltak.

Les også: – Kvinne i 70-årene kjørte fast sigarettransport over grensa for bekjente

Legger til rette for høstens jakt

Miljødirektoratet vil åpne for at bestått skyteprøve fra forrige jaktår også vil gjelde for jaktåret 2020/2021. Dette gjelder for jegere som har betalt jegeravgift og som har rapportert til Statistisk sentralbyrå at de har jaktet storvilt i jaktåret 2019/2020.

– Det er tradisjon og matauk for mange å jakte storvilt, og jakta spiller en viktig rolle i regulering av bestander av flere arter. Vi ønsker å tilrettelegge for storviltjakta også i korona-situasjonen. Alle som besto skyteprøven i fjor og har rapportert at de jaktet storvilt i forrige jaktår, får automatisk påført gyldig skyteprøve for inneværende år på sitt digitale jegeravgiftskort, sier Hambro.

For jegere som avla skyteprøve forrige jaktår uten å delta på storviltjakt, vil skyteprøver for jaktåret 2020/2021 være gyldig når jeger dokumenterer med attestert vitnemål fra i fjor.

Jegeren er selv ansvarlig for å kontrollere at våpenet er riktig innskutt med den ammunisjonen som skal benyttes til jakt eller felling.

Nye jegere må avlegge prøve

Jegere som ikke avla skyteprøve i fjor må avlegge prøve på ordinær måte for å kunne jakte til høsten. Det samme gjelder nye jegere som skal jakte for første gang.

– Vi forventer god kapasitet på skytebanene til å håndtere skyteprøven for disse gruppene til høsten ettersom andre jegere altså slipper å avlegge ny skyteprøve i år, sier miljødirektøren.

Den enkelte arrangør har ansvar for å gjennomføre aktiviteten på skytebanene i henhold til de smitteverntiltakene som gjelder til enhver tid. Dersom restriksjonene etter hvert blir mildere, vil vi oppfordre alle jegere til å besøke skytebanene.

Midlertidig forskriftsendring

Miljødirektoratet er klar over at tiltaket vil kunne få økonomiske konsekvenser for mange lokale jeger- og fiskerforeninger og skytterlag.

Direktoratet mener likevel det er viktig å komme med en avklaring nå, for å unngå usikkerhet rundt gjennomføringen av årets skyteprøve.

Endringen vil gjelde i år og er fastsatt som en midlertidig forskriftsendring. Det er ikke gjennomført høring før fastsettelse av forskriften, men Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Det frivillige Skyttervesen (DFS) sentralt er konsultert.