Skal sjekke om serveringsstedene overholder røykeloven

Kommunen varsler stor tilsynsrunde i høst.

Tilsynet vil rettes mot utvalgte serveringssteder som i tillegg til innedørs servering, også har servering på utendørsområder, opplyser Fredrikstad kommune i en pressemelding.

– Vi tar ikke alle, men det kan være at vi tar flere neste år, opplyser falgeder for miljø ved miljø- og byutviklingsetaten i kommunen, Reidun Ottosen til Demokraten.

Les også: 15 år med røykeloven: – Vi bør ikke forby røyking

Lovverk og lokale retningslinjer

Formålet med tilsynsrunden er å vurdere om virksomhetene overholder bestemmelsene i Lov om vern mot tobakkskader (tobakkskadeloven, polulært kalt røykeloven.

– I første omgang sender vi ut brev til alle serveringsstedene som har uteservering, med informasjon om hvilke retningslinjer som gjelder. Deretter kommer vi til å velge ut hvem som skal få tilsynsbesøk, og sende ut et nytt brev til disse, utdyper Ottosen.

I 2004 ble det innført totalt røykeforbud inne på serveringssteder. På utendørsrestauranter er det fortsatt lov å røyke under forutsetning av at man følger kravene i tobakksskadeloven og de lokale retningslinjene.

I brevet som sendes ut til samtlige restauranter og utesteder i disse dager, henvises det blant annet til tobakkskadelovens § 25, som sier at det ikke er tillatt å røyke ved utendørs serveringssteder når tobakksrøyk utenfra siver inn i innelokalet, eller uteserveringen blir bygget inn med tak og vegger/halvvegger.

– For at røyking skal kunne tillates ved utendørs serveringssted, må uteserveringen ha en «utlufting tilsvarende utendørsområder», presiseres det i pressemeldingen.

Les også: Østfold er på røyketoppen

Vil få tid til å rette avvik

Det er første gang Fredrikstad kommune gjennomfører denne typen tilsyn selv.

– Tidligere hadde vi en avtale med et firma som gjorde disse tilsynene for oss, og som da også sjekket om det foregikk røyking innendørs. Nå må vi se an hvor ofte vi kommer til å gjøre dette, sier Reidun Ottosen til Demokraten.

Og dersom det blir avdekket lovbrudd i forbindelse med tilsynsrunden, vil serveringsstedene få tid på seg til å rette opp før det eventuelt får større konsekvenser.

– Da vil det bli registrert som et avvik, med en frist for å følge opp og utbedre. Hvor lang denne fristen er, kommer an på hvor mye som må gjøres, forteller Ottosen.