Setter inn nye billettlesere på bussene

Etter at fordørene på bussene ble stengt, har Østfold kollektivtrafikks billettinntekter stupt. – Folk har en oppfatning om at bussen er gratis, sier salgs- og markedssjef Solfrid Rød Olsen.

Da de strenge smittevernstiltakene ble innført, stengte også bussene fordørene sine. Nå åpnes samfunnet gradvis, og flere benytter seg av kollektivtrafikken igjen. Men billettinntektene uteblir. 

Det er en av grunnene til at Østfold kollektivtrafikk nå er i gang med et prøveprosjekt der billettlesere blir satt bak i bussene på utvalgte busslinjer, og altså der passasjerene går inn.

Får ikke kontrollert

– Vi har jo billettkontrollører, men vi har ikke villet bøtelegge noen før vi har hatt gode nok alternativer nå som fordørene er stengt, sier Solfrid Rød Olsen, salgs- og markedssjef i Østfold kollektivtrafikk.

Nå håper hun de nye tiltakene vil kunne løse dette problemet.

Noe av grunnen til fallet i billettinntekter må nok antas å være på grunn av færre reisende under koronaperioden. Men Rød Olsen får også henvendelser fra folk som tror bussen er gratis.

– Og mange synes nok det er greit å la være å kjøpe billett, når de vet at andre heller ikke gjør det. 

Slik fungerer den nye billettleseren som skal prøves ut på noen av Glommaringen-bussene. Illustrasjon: Østfold Kollektivtrafikk.

Nødvendig oppgradering

Timingen for de nye billettleserne er nok god, men Rød Olsen presiserer at de også følger den teknologiske utviklingen man kan se ellers i landet.

I en pressemelding sier Børre Johnsen, direktør for Østfold kollektivtrafikk, at de ser frem til at passasjerene kan få testet teknologien. 

– Det er på høy tid å modernisere billettsystemet på bussene våre, sier han.