Servitøren Kim nektes pensjon og sykepenger av skatt han betaler av tipsen

– Vi blir holdt for narr, sier Kim Mathisen. De nye tipsreglene skaper full forvirring i servicebransjen.

Av Tri Nguyen Dinh, Maritim Logg

Kim Mathisen og de andre forpleiningsansatte hos Color Line skatter av tipsen de får av gjestene. Likevel opptjener de ikke trygderettigheter slik som sykepenger, pensjon og feriepenger av dette.

– Color Line skulle innrapportert tipspengene som lønn, men det gjør de ikke. De nye tipsreglene er for uklare. Eierne kan tolke reglene slik de vil, mens vi blir holdt for narr, sier Mathisen.

Sykmeldt med prolaps

Han jobber til daglig i Kiel-fergen Color Fantasy som servitør. Mathisen er sykmeldt på grunn av en skliulykke på jobb og har pådratt seg prolaps. I dette tilfellet skulle egentlig sykepengene hans vært høyere enn de er i dag, men fordi Color Line ikke har meldt inn Mathisens tipspenger som lønn, blir også sykepengegrunnlaget til Mathisen betydelig lavere.

– Det er egentlig veldig lett for Color Line å beregne min tipsinntjening, så det er ingen grunn til at dette ikke skal være med i sykepengegrunnlaget, sier Mathisen og viser fram en tipsrapport med oversikt over hva de catering-ansatte får hver måned i tips.

Les også: Daniel (52) raser ned i lønn når Hurtigruten forlater norskekysten

Skal sikre trygd

Tipspenger fra gjestene skal regnes som lønn, har finansminister Siv Jensen forklart i en kronikk i Dagbladet. Dette er til det beste for de ansatte ettersom denne inntjeningen skal være med å sikre blant annet rettigheter som sykepenger, foreldrepenger og pensjonsopptjening, skriver hun.

Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) sier til Maritim Logg:

– Det er ingen tvil om at tips den ansatte mottar er skattepliktig inntekt. Det nye fra 2019 er at arbeidsgiver er pålagt en generell plikt til å rapportere inn og betale arbeidsgiveravgift av tips, på samme måte som for annen lønn. Tips som er innrapportert som lønn, gir grunnlag for å opptjene rettigheter til trygdeytelser.

Følg Demokraten på Facebook!

Lett å beregne tips

Tidligere har de ansatte selv vært ansvarlige for å innberette skattepliktig tips. Utfordringen nå er at lovverket blir tolket så forskjellig at ansatte og bedrifter ikke blir enige om hva som skal innrapporteres og hva trygdegrunnlaget skal være.

– Dette er som å frata oss penger og rettigheter vi har krav på, og det er uakseptabelt, sier Mathisen.

– Når tips regnes som lønn og det må skattes av, skal det også gi utvidete trygderettigheter. Men det gjør det ikke for oss fordi Color Line ikke melder inn det vi tjener i tips selv om vi skatter av den. 

Advokatsak

Mathisen og kollegaene hans får full støtte fra LO og Norsk Sjømannsforbund.

LOs advokater har på vegne av Sjømannsforbundets medlemmer gått til sak mot Color Line. Der krever de en redegjørelse for hvorfor ansatte ikke får opparbeidet seg rettigheter i folketrygden når tips er skattepliktig lønn.

Denne problemstillingen gjelder ikke bare for de cateringansatt i Color Line. Hele servicebransjen er forvirret rundt de nye tipsreglene. I interessegruppen «Servicetilfolket», med over 10.000 medlemmer på Facebook, kommer det fram at mange servitører faktisk opptjener trygderettigheter på tipsen.

Les også: Denne hipsterbulen på Tøyen byr på osende grillglede – men ikke be om øl

Uenig med Color Line

– Jeg er svært uenig i, og har vært det siden reglene trådte i kraft i januar, i måten Color Line har tolket regelverket. Skal det betales skatt av tips, skal det også gi oss grunnlag for mer i sykepenger, feriepenger og pensjonsopptjening. Vi har bedt Color Line redegjøre for dette og vil vurdere søksmål, sier hovedtillitsvalgt i Color Line, Erina Bryn Kjær.

– At ansatte betaler skatt, men likevel ikke får de rettighetene som hører med, var ikke slik regjeringen la det frem høsten 2018. At praksisen har utbredt seg slik den gjør, viser at dette er lite gjennomtenkt og lite gjennomarbeidet.

Påvirker gjestene

Kjær er også bekymret for hvordan tipssaken vil påvirke gjestenes gavmildhet, noe som selvfølgelig er viktig for de ansatte i bransjen både på land og på sjøen.

– Når gjester gir tips og vet at verten deres må betale skatt uten at vedkommende får fordeler av dette, vil det kanskje påvirke hvordan man gir tips, sier Kjær.

– Påskjønnelsen for god service kommer på en måte ikke fram til den som fortjener det. Lønnen i restaurant og utelivsbransjen er allerede lav så jeg tror regjeringens uklare regler har gjort bransjen enda mindre lukrativ for de ansatte. Man kan spørre seg, hva var egentlig hensikten i det store og det hele? Ta mer fra de som har minst, spør Kjær retorisk.

Dette er ikke første kampen Kim har ført mot Color Line. Les mer om det her.

– Elendig lovverk

Selv om servitøren Kim Mathisen er kritisk til Color Lines feilrapportering, er han enda mer kritisk til det gjeldene lovverket. Det må ta sin del av skylden for rotet med tipsen.

– Lovverket er så utydelig at det er forskjellige praksis i hele bransjen. Hvem er det som egentlig holder de ansatte for narr? Er det finansministeren og lovverket eller er det bedriftene, undrer Mathisen.

–  Vi er foret full av tomme løfter fra landets finansminister som klart har sagt at skatten av tipsen skal gi trygdegrunnlag. Men virkeligheten er en arbeidsgiver som tolker et elendig håndverk av en lov til alt annet enn min fordel, sier Mathisen.

Statssekretær Jørgen Nesje er ikke enig i at reglene er utydelige.

– Plikter knyttet til skatteplikt, rapporteringsplikt og arbeidsgiveravgift for tips er blitt avklart gjennom denne endringen. Samtidig må privatrettslige forhold og en tolkning av arbeidsgivers styringsrett i det enkelte tilfelle gjelde for forholdet mellom arbeidsgiver og ansatte.

Vil ha endringer

Sammen med interessegruppen «Servicetilfolket» har Mathisen startet en dialog med stortingsrepresentanter.

– Slik loven står skrevet i dag, er det altfor store rom for tolkninger. Det er selvfølgelig positivt at LO nå er på ballen, men dette burde blitt fanget opp allerede i høringsrunden. Jeg håper politikerne kjenner sitt ansvar og rydder opp raskt slik at denne saken ikke opptar rettssystemet unødvendig.

Kommunikasjonssjef i Color Line, Helge Otto Mathisen, bekrefter at de har mottatt prosessvarsel fra LO i henhold til tvisteloven. Han melder at Color Line er i dialog med LO og vil svare på alle spørsmål som LO stiller. Han ønsker ikke på nåværende tidspunkt å kommentere hvorfor forpleiningsansatte ikke får pensjon og sykepenger av tipsen. (FriFagbevegelse)