Rødt har et krav de vil stille i alle de største byene: bytt ut innleide med fast ansatte vikarer

Rødt vil finansiere vikarpoolene med midler kommunene i dag bruker på bemanningsbyråer.

Av Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil stille det samme kravet overfor alle de største byene: At de ansetter egne vikarer i faste stillinger.

– Rødt vil stenge bemanningsbyråene ute fra kommunene. Vi vil heller utvide bruken av kommunale vikarpooler der folk i faste hele stillinger skal dekke kommunens behov for vikarer. Ansatte i vikarpoolen skal ha en utvidet rett til hel stilling, sier Bjørnar Moxnes til FriFagbevegelse.

– I tillegg vil vi at kommunene skal utvide ordningen til å gjelde flere bransjer, som for eksempel barnehage og skole. Det er ingen grunn til at profittdrevne bemanningsbyråer skal tjene penger på barna våre, legger han til.

Rødt vil finansiere vikarpoolene med midler kommunene i dag bruker på bemanningsbyråer.

– Flere og bedre vikarpooler blir ett av våre viktigste krav når vi skal forhandle om politisk retning etter valget. Alle målinger viser at Rødt blir kraftig styrket i mange byer, og vil havne på vippen flere steder, legger han til.

Les også: Mandagens valg vil etterlate et politisk landskap som er mer fragmentert og polarisert enn før

Mer på likefot

Onsdag kveld var Bjørnar Moxnes med på partilederdebatten til TV 2 i Bergen. Rødt-lederen brukte også vestlandsturen til å kikke på vikarpoolen som er etablert i Bergen.

Sofie Marhaug er førstekandidat for Rødt i Bergen. Vikarpoolen ble opprettet etter et politisk vedtak i 2017.

– Den fungerer bra på den måten at det er snakk om faste, hele stillinger. Vikarene er heltidsansatte og får fagopplæring. De jobber hele dager, og har gode lønns- og arbeidsvilkår. Målet må være å bygge ut tjenesten slik at den også kan gjelde i hjemmetjenesten. Der er det mye private, og det er ikke ideelt. Mange er misfornøyd med det, sier Sofie Marhaug til FriFagbevegelse.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Vil utvide

Liknende vikarpool vil Moxnes altså kreve at det opprettes både i Oslo, Trondheim, Stavanger og Bodø.

– Vi må gi folk trygghet i arbeidslivet. Det har du ikke når du må stå med en mobil i hånda for å vente på telefon fra et bemanningsbyrå. Da blir det umulig å planlegge livet, mener Bjørnar Moxnes.

– Samtidig vet vi at det alltid vil være behov for vikarer. Folk er syke, eller trenger permisjon av andre grunner. Da vil vi kutte bruken av de private bemanningsbyråene. Vi vil gi de hele og fate stillinger i et kommunalt vikarbyrå. Det er bra for de ansatte, gir trygghet og forutsigbarhet og er ikke minst bra for brukeren. Det blir færre ansikter å forholde seg til, mener han.

– Du slipper byråkratiet det gir å være nødt til å ringe rundt etter vikar. En telefon til vikarpoolen så er det ordnet, legger han til.

Les også: Bompengepartiet i rettslig navnekrangel på valgdagen

Gode målinger

Moxnes ser at alle målinger viser at Rødt blir kraftig styrket i mange byer, og vil havne på vippen flere steder. Han viser til at spesielt helse- og omsorgssektoren og deres fagforeninger har krevd løsninger på vikar- og deltidsproblematikken i lang tid.

– Det har vært liten vilje til å finne politiske løsninger. På dette området er Rødt det mest utålmodige partiet. Vi vil bruke den økte makta vår i forhandlingene etter valget til å etablere flere og bedre vikarpooler, poengterer han.

Fagbladet til Norsk Sykepleierforbund, meldte nylig at norske kommuner for første gang bikket én milliard kroner på innleide vikarer fra bemanningsbyråer i helse- og omsorgssektoren i 2017. Det var en økning på 23 prosent fra 2016.

Klassekampen gjorde i fjor en undersøkelse av annonsene i sektoren lagt ut på finn.no. Funnene var nedslående: 72 prosent av helsefagarbeiderstillingene og 52 prosent av sykepleierstillingene var deltid, samtidig som det er mangel på sykepleiere og helsefagarbeidere i Norge.

Det er allerede vikarpooler i Fredrikstad, Bergen og Tromsø. I Oslo-budsjettet for neste år settes det av fire millioner kroner til et toårig pilotprosjekt med vikarpool for barnehager i visse bydeler. (FriFagbevegelse)

Les også: Fremskrittspartiet i Oslo kan gå mot sitt dårligste valg siden tidlig 90-tallet