Profilert advokat satt under forvaltning

Advokat Halstein Sjølie (51) i Advokathuset Liljedahl på Jeløy er satt under forvaltning av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Samtidig har Finanstilsynet vedtatt at hans eiendomsmeglingsoppdrag skal avvikles.

Vedtaket i Finanstilsynet er fattet 19. september i år, og advokat Thor Einar Kristiansen er oppnevnt for å avvikle eiendomsmeglingsoppdragene. Mens advokat Audun Lillestølen er oppnevnt som forvalter av Halstein Sjølies advokatvirksomhet. Etter at saken kom opp for Tilsynsrådet for advokatvirksomhet så avsluttet Halstein Sjølie frivillig sitt virke.

– Jeg har lenge ønsket å slutte som advokat, så det at jeg slutter som advokat er i seg selv ikke særlig overraskende. Jeg har i den senere tid overført det aller meste av mitt arbeid til andre advokater.
– Jeg har imidlertid gjort noen dumme feil som gjør at jeg har måttet benytte min ansvarsforsikring for å få avsluttet de siste sakene. Det må jeg ta ansvar for. Nå samarbeider jeg med vårt forsikringsselskap og de to advokatene som er oppnevnt, slik at ingen blir skadelidende. Deretter gjør vi opp med forsikringsselskapet, sier Halstein Sjølie.

– Er du blitt politianmeldt?

– Nei, ikke det jeg vet. Og, det er ikke det jeg er mest opptatt av akkurat nå. Det viktigste er å få ryddet opp, og få alle fakta på bordet. Jeg er naturligvis kvalifisert inhabil i forhold til sakens juridiske sider, og har derfor kontaktet advokat Vegard Aaløkken for å ta hånd om den siden av saken, sier Sjølie.

LES OGSÅ: Har jobbet med Halstein Sjølie i 23 år: – Dette kom som lyn fra klar himmel (DA+)

Hotellvirksomhet

Halstein Sjølie er velkjent som tidligere politiker, advokat og som eiendomsinvestor. De senere årene har han kjøpt opp flere hotell, blant annet Morgedal Hotell og Haukeli Hotell i Telemark.

Det er i forbindelse med hotellvirksomheten at Finanstilsynet har fattet sitt vedtak.

Kamilla Langen kjøpte Haukeli Hotell av Halstein Sjølie i 2018. Sjølie opptrådte da som eiendomsmegler for salget, uten å oppgi at han også var eier gjennom et holdingsselskap. Dette er ulovlig.

Finanstilsynet skriver i sitt vedtak at Halstein Sjølie heller ikke gjennomførte hotellsalget i henhold til kontrakten, og unnlot å innfri, og få slettet, en panteheftelse. Per 18. september i år var pantet på 5,4 millioner kroner fortsatt ikke slettet.

– Dobbeltpant

– Da advokat Sjølie ikke sørget for å bruke kjøpssummen for å slette pantet, ble vi sittende med dobbeltpant på bygget, sier Kamilla Langen.

Hun forteller at det ble brukt mye tid og ressurser i forhandlinger med Halstein Sjølie, men at de ikke kom noen vei. Til slutt valgte hun å varsle om saken til Finanstilsynet, som umiddelbart tok affære.

– Jeg føler meg godt ivaretatt av advokat Thor Einar Kristiansen, og regner nå med at oppgjøret omsider blir rodd i havn, sier Kamilla Langen.

495 kroner på klientkontoen

I Finanstilsynets vedtak står det at Halstein Sjølie sendte kopi av en kontoutskrift som dokumentasjon på at det var penger nok på hans klientkonto for å dekke det som var utestående til pantehaveren i hotelleiendommen.

Kontoutskriften viste 15 millioner kroner, mens det i virkeligheten kun var 177.000 kroner på klientkontoen per 12. juli i år.

Da klientkontoen ble sjekket på nytt 17. september 2019, var kontoen nesten tom for penger; 495,42 kroner sto da igjen.

LES OGSÅ: Solberg om tingrettsnedleggelser: – Sannsynligvis et altfor sterkt grep

– Skal dekke tap

Advokat Thor Einar Kristiansen forteller at hans oppgave er å påse at alle oppdrag som Halstein Sjølie har hatt innen eiendomsmegling, blir ferdigstilt.

– Det må stilles sikkerhet for eiendomsvirksomheten, og når det ikke er midler på klientkontoen for å dekke tapene, må forsikringsselskapet dekke opp de tap som klienter er blitt påført.

– Hvilket beløp er det tatt høyde for når det gjelder erstatninger?

– Vi har ikke full oversikt ennå, så det kan jeg ikke uttale meg om.

– Vil Finanstilsynet gå til politianmeldelse?

– Noe slikt ligger ikke til mandat. Min oppgave er å avvikle eiendomsmegleroppdragene.

– Har du noen tidsramme?

– Nei. Jeg har hatt slike oppdrag før, og vet at det kan ta litt tid å bli ferdig med alle sakene. Men vi skal komme i mål, sier Kristiansen.

Politiker og samfunnsstøtte

Halstein Sjølie er betraktet som en samfunnssstøtte i Moss. I 1987 var 19-årige Halstein Sjølie eneste representant fra Kristelig Folkeparti i Moss bystyre. Alle ventet at han den gang skulle støtte Høyres ordførerkandidat Ørnulf Hansen. Men Sjølie overrasket de fleste da han i stedet snudde seg til venstre, og ga sin støtte til Bjørn Barang fra Arbeiderpartiet. Det førte til at Ap fikk ordførerkjedet.

I 1993-1997 var han vararepresentant på Stortinget for KrF.

Han har siden byttet parti, og ved årets kommunevalg sto han på Moss Høyres liste; riktignok langt nede.

Han er også styreleder i Østfoldmuseene, og er profilert innen eiendomsbransjen i Moss. Han er blant annet daglig leder i eiendomsselskapet Værlebukta Boligutvikling, som har store planer for bygging av 70 boliger på Kleberget, nær det området som Bane NOR skal bygge ny jernbanestasjon i Moss.

Inntektsåret 2017 tjente han 5. mest i Moss, ifølge skattelistene.

LES OGSÅ: Idrettsprofil dømt til fengsel for ruspåvirket kjøring – målt til 150 km/t i 40-sone