Politikere i krisemøte om Østfoldbanen

Politikertopper fra hele Østfold går sammen om en felles sak: Å kjempe for den planlagte utbyggingen av Østfoldbanen.

Mandag var toppene samlet til krisemøte.

– Vi har blitt enige om at vi oppretter en tverrpolitisk gruppe som skal jobbe med samferdselsspørsmål. Alle ordførerne, stortingsbenken og jernbaneforum skal være med, sier stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H) til VG.

Bakgrunnen er at regjeringen i statsbudsjettet for neste år har gjort det klart at planene med utbygging av dobbeltspor på Østfoldbanen til Sarpsborg skrinlegges i sin nåværende form. Årsaken er vanskeligheter med å bygge i tettbygde områder og krevende grunnforhold.

I tillegg ligger kostnadene an til å bli mer enn tredoblet, fra rundt 8 til 26–28 milliarder kroner. I stedet varsler regjeringen en ny vurdering av prosjektet.

Dette har ført til stor frustrasjon iblant østfoldpolitikerne, ifølge.

– Vi ser at man bygger ut over hele Østlandet, men ikke i det fylket som skal forbinde oss med utlandet, nemlig Østfold, sier Halden-ordfører Thor Edquist (H) til VG.

– Det at vi står samlet nå, er utrolig viktig. Da kan vi få større virkning enn vi ville fått hver for oss, sier Ap-ordfører Hanne Tollerud i Moss.

(©NTB)